• Parkeerborden illegaal geplaatst zonder verkeersbesluit.

    Wijnand Kooijmans

Parkeerborden zijn illegaal

ERMELO Voorzitter Heidy Daemen en secretaris Cora van Eijsden van de Stichting DOEH (Driehoek Omgeving Ermelo en Harderwijk) zijn niet tegen een parkeerverbod op de Fokko Kortlanglaan in Ermelo. Maar ze vinden de gang van zaken daaromheen ronduit vreemd.

Wijnand Kooijmans

Het Ermelose college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen waarin een parkeerverbod wordt ingesteld voor een deel van de betreffende doodlopende weg. Het betreft vooral het deel van de Fokko Kortlanglaan dat is gelegen voor het bedrijf van Tomassen Duck To.

BENADERD De borden die het parkeerverbod aangegeven stonden er echter al lang voor er sprake was van een verkeersbesluit. De bestuursleden van DOEH werden benaderd met de vraag of zij wisten hoe die borden tussen de huisnummers 110 tot en met 120 er waren komen te staan. De twee liepen daarmee eigenlijk in een valletje.

De betreffende vragenstellers wisten namelijk al hoe de borden er waren gekomen, zonder dat hiervoor een officieel verkeersbesluit was genomen. Zij hadden gezien hoe een kantonnier van de gemeente de borden uitlaadde en deze vervolgens had geplaatst.

Door de stichting werden WOB-verzoeken ingediend maar een bevredigend antwoord leverde dat niet op. Er waren, zo werd gezegd, door de gemeente, geen papieren.

BEKEURINGEN Er werd echter wel handhavend opgetreden tegen overtreders van het parkeerverbod, maar omdat de borden illegaal zijn geplaatst, is dat niet terecht. De twee bestuursleden roepen dan ook iedereen op die een boete heeft gekregen in beroep te gaan en niet te betalen.

Op een gegeven moment waren de borden weg. Daemen en Van Eijsden dachten dat de gemeente dat had gedaan om te werken aan een goed verkeersbesluit. Maar het bleek dat onbekende, vermoedelijk boze omwonenden, dit hadden gedaan. De borden werden door de gemeente, voor het verkeersbesluit werd genomen, teruggeplaatst. Dit met als argument de demonstratie van actievoerders bij het bedrijf van Tomassen Duck To.

VERDWIJNEN De twee bestuursleden van DOEH dachten dan ook dat na de demonstratie de borden zouden verdwijnen. Maar niet, ze bleven staan. Aangevoerd waren dat er klachten van omwonenden waren over het parkeren van auto's. Op de vraag of ze de klachten mochten inzien kregen beide dames te horen dat het ging om mondelinge klachten welke niet beschikbaar waren. Ze hebben nu het werkbriefje van de kantonnier opgevraagd.

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat de beoordeling van de huidige verkeerssituatie de basis vormt voor het verkeersbesluit. Het besluit is, zo geven ze aan, niet genomen op basis van klachten maar op grond van de verkeerssituatie ter plaatse. Gesproken wordt van een onoverzichtelijke en daardoor gevaarlijke verkeerssituatie. Dat er sprake is van een dubbele bodem bij de besluitvorming wordt ontkend.