• Foto: Henk Merjenburgh

Permanent wonen op vakantiepark mogelijk legaal

HARDERWIJK - De gemeente Harderwijk overweegt permanente bewoning op vakantieparken toe te staan, of in elk geval te faciliteren. Dat zegt wethouder Jeroen de Jong in een toelichting op de zojuist verschenen Strategienota Vitale Vakantieparken. Daarin kondigen B&W aan om met de parkeigenaren in gesprek te gaan over de toekomst van de negen overwegend verouderde vakantieparken binnen haar gemeentegrenzen. door Harry SchipperZijn het nu parken om te recreëren, of zijn het verkapte woonwijken van Harderwijk, waar al dan niet legaal mensen permanent wonen of waar arbeidsmigranten voor korte of langere tijd verblijven? Hoe gaan we ervoor zorgen dat verblijfsrecreatie beter aansluit bij de wensen van de consument? Om duidelijkheid te krijgen over zulke vragen gaat de gemeente gesprekken voeren met de parkeigenaren. Daaruit moet een toekomstvisie komen. Dat althans is het plan dat het college van burgemeester en wethouders nu voorlegt aan de gemeenteraad. Uit onderzoek is al gebleken dat een groot deel van de vakantiewoningen op de parken verouderd is en dat consumenten er niet zo graag meer willen recreëren. Op een aantal parken kunnen recreanten trouwens niet of nauwelijks nog terecht, omdat ze permanent worden bewoond of verhuurd aan buitenlandse werknemers die in de regio voor korte of langere tijd werk hebben gevonden. De bungalows en huisjes worden ook vaak bewoond door mensen die geen passende woning kunnen vinden. De gemeente ziet het liefst dat de vakantieparken weer aantrekkelijk worden voor recreanten en toeristen, zo blijkt uit de strategienota. ,,Harderwijk zet in op verblijfsrecreatie", aldus wethouder Jeroen de Jong.