• Het college wil de Chevallierlaan graag vrij houden van nieuwe bebouwing.

    Wijnand Kooijmans
  • Op het terrein van De Hooge Riet mag woningbouw komen, voor het gebouw zelf wordt wel iets gezien in een B&B bestemming.

    Wijnand Kooijmans

Plan voor De Hooge Riet mag in ontwikkeling worden genomen

ERMELO GGZ Centraal en Heijmans kunnen aan de slag met de plannen voor ontwikkeling van het terrein van De Hooge Riet. Dit gebied wil men als eerste aanpakken, omdat het Rijksmonument al enkele jaren leegstaat en langzaam verpaupert. Dat maakt dat onder meer de onderhoudskosten hoog zijn.

Wijnand Kooijmans

De plannen voor De Hooge Riet passen bij de ontwikkeling van het landgoed Veldwijk. De door de raad opgestelde structuurvisie geeft GGZ de mogelijkheid haar terreinen om te vormen van een zorgterrein naar een terrein waar ook kan worden gewoond en gewerkt.

LEEG Het idee is op dit moment dat GGZ Centraal zich terugtrekt in de zuidwest hoek van het landgoed Veldwijk waar zij ook de nieuwe zorggebouwen realiseren. Daarna komen ook enkele bestaande gebouwen leeg waarna dit gebied een nieuwe bestemming kan krijgen. Door de gemeente wordt uitgegaan van de mogelijkheid meer dan driehonderd woningen te bouwen op het landgoed.

Wethouder Laurens Klappe is blij dat er stappen voorwaarts worden gemaakt. Dat wil niet zeggen dat hij gelukkig is met alle plannen van ontwikkelaar Heijmans. Zo is hier bouw langs de Chevallierlaan in opgenomen. Volgens het geldende bestemmingsplan is dat ook mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders kijkt of hier toch een andere insteek mogelijk is, zodat de laan vrij blijft van bebouwing.

GEWAARBORGD Met het plan lijkt het behoud van De Hooge Riet gewaarborgd. Hierin een hotel te vestigen is volgens Klappe te hoog gegrepen. Maar hij ziet wel mogelijkheden voor een bed and breakfast in combinatie met een horecafunctie.

Een deel van het terrein wordt ingericht voor woningbouw. Volgens wethouder Klappe is Heijmans ermee bekend dat het mede moet gaan om sociale woningbouw. ,,Heijmans weet waaraan ze beginnen." Klappe verwacht dat nog voor het eind van dit jaar duidelijkheid kan worden gegeven over de plannen. ,,Het heeft al te lang geduurd voor er echt stappen kunnen worden gezet."