• Aurora Bus

Plan zwembad/sporthal in Ermelo ter inzage

ERMELO Door de gemeente Ermelo is het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van het Nieuw Sportcentrum Ermelo ter inzake gelegd. Het gaat om de bouw van een nieuwe sporthal en zwembad op sportpark De Zanderij.

Wijnand Kooijmans

Om de haalbaarheid van het plan zijn inmiddels diverse onderzoeken uitgevoerd. Het gaat dan onder meer om de beantwoording van de vraag over het voorkomen van beschermde diersoorten in het gebied, een bodeminventarisatie, verkeersnotitie en een onderzoek naar de aanwezigheid van eventuele explosieven. Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor de bouw van het sportcentrum. Wel is er nog een archeologisch onderzoek nodig, maar dat vormt geen belemmering voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan. Het onderzoek naar de uitstoot van stikstof maakt dat hiervoor een vergunning is aangevraagd bij de provincie Gelderland.

Hoewel de vergunning al in november 2018 is aangevraagd is deze nog niet verleend door de provincie. Burgemeester André Baars verwacht echter wel dat deze op korte termijn afkomt. De vergunning is nodig voor het plan definitief kan worden vastgesteld. Het nu ter inzage liggende plan heeft geen gevolgen voor de plannen rond de Oude Telgterweg. De exacte locatie van de weg is nog niet bekend. De locatie van de weg is vooral van invloed op hoe de ontsluiting uiteindelijk gaat plaatsvinden. Voor de Oude Telgterweg wordt een afzonderlijk bestemmingsplan vastgesteld dat haarfijn moet aansluiten op het plan voor het sportcentrum.

Een eerste archeologisch onderzoek toont aan dat vervolgonderzoek nodig is. Het gaat dan vooral om het bestaande parkeerterrein en de bosstroken die de voetbalvelden omgeven. Tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt kunnen bezwaren worden ingediend.