• Lex van Lieshout

Plannen voor markt mogen doorgaan van Raad van State

ERMELO Met de aanpassing van de regels voor de kermis is het bestemmingsplan voor de nieuwbouw en herinrichting van de Markt in Ermelo alsnog goedgekeurd.

Wijnand Kooijmans

De Aldi kreeg bij een eerdere zitting van de Raad van State gelijk als het gaat om hun argument dat de regels voor evenementen en in het bijzonder de kermis niet goed waren vastgesteld in het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. Onder meer ontbraken regels ten aanzien van het aantal dagen dat een kermis mag duren en rond het aantal bezoekers. Doelstelling van de raad was te regelen dat slechts eenmaal per jaar een kermis mag worden gehouden. Overigens heeft deze de laatste jaren niet meer plaatsgevonden op de Markt.

Nu de planregels zijn hersteld en de Aldi daar ook geen verdere bezwaren tegen heeft aangevoerd, is het totale plan alsnog goedgekeurd. De fout ten aanzien van de kermis maakt wel dat de gemeente de Aldi de proceskosten moet vergoeden tot een totaal bedrag van 1.357 euro. Foppen Vastgoed uit Harderwijk had aanvankelijk ook bezwaar gemaakt tegen het plan.

De Raad van State is echter van mening dat nu Foppen het belang in het vastgoed in Ermelo heeft verkocht geen belang meer heeft bij het beroep. De gemeente en de bij de plannen betrokken projectontwikkelaars kunnen nu verder met de realisering van de plannen. Er ligt al een voorlopig ontwerp van MTD landschapsarchitecten voor de invulling van het gebied.