• still

Plannen voor zwembad en sporthal De Zanderij gepresenteerd

ERMELO Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal op De Zanderij in Ermelo moet uiterlijk in het tweede kwartaal van 2021 in gebruik worden genomen. In De Dialoog werd een inloopbijeenkomst gehouden waarop de plannen zijn gepresenteerd. 

Wijnand Kooijmans

Zwembad en sporthal komen in de plaats van het huidige Calluna complex en de Wethouder Balverszaal. Beide accommodaties zijn verouderd. De nieuwe sporthal wordt extra hoog in verband met gebruik door de trampolinespringen van Sparta. Om het nieuwe complex energie- en klimaatneutraal te bouwen wordt rond de drie miljoen euro extra geïnvesteerd.

Projectleider Paul Louwerse geeft aan dat het nieuwe complex wordt gebouwd buiten de zone waar de voormalige vuilstortplaats is gelegen. Het complex komt te liggen op de voormalige trainingsvelden van de Korfbalclub Ermelo en de voetbalvereniging EFC'58. In het clubgebouw van de voormalige korfbalclub is nu inloophuis De Parasol gevestigd. Deze moet verhuizen naar een nieuwe accommodatie.

DASSEN In het gebied zijn ook dassen aanwezig. Eén van de aanwezige burchten wordt nog bewoond. De dassen verblijven echter op een dusdanig afstand dat de dieren niet van invloed zijn op de bouw van het nieuwe complex, zo onderstreept wethouder Leo van der Velden nog eens. ,,Al kan het best eens zijn dat iemand hier een das heeft zien lopen."

Er komen in totaal tweehonderd extra parkeerplaatsen bij. Voor het parkeren van fietsen wordt nog een oplossing gezocht. Het complex gaat ontsloten worden via twee aansluitingen. Over de realisatie heeft al overleg plaatsgevonden met de omwonenden.

TIJDSPLAN Gekozen is voor een strak tijdsplan. ,,We willen haast maken", zo zegt wethouder Van der Velden. Het ontwerpbestemmingsplan wordt eind februari ter inzage gelegd. De beoordeling van eventuele bezwaren (zienswijzen) vindt nog voor de zomer plaats. Uiterlijk in oktober moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Indien geen bezwaren worden ingediend kan het plan in november onherroepelijk worden.

De aanbesteding moet in de eerste helft van dit jaar plaatsvinden. Met de bouw kan dan in november of december worden gestart. De aansluiting op de Oude Telgterweg wordt gerealiseerd in het eerste kwartaal van 2021.

ASBEST In de directe omgeving is asbest aangetroffen. Het terrein waarop wordt gebouwd is echter hiervan verschoond waardoor geen sanering behoeft plaats te vinden. Verder onderzoek is niet noodzakelijk.

Vooral de bouw van het nieuwe zwembad heeft vooraf tot veel commotie geleid. Vooral bezoekers van het huidige zwembad Calluna waren van mening dat er te weinig recreatieve mogelijkheden overbleven. Een voorstel om met recreatieve voorzieningen aan te brengen kreeg een meerderheid in de raad.

COLLEGE Het nieuwe college van burgemeester en wethouders besloot dit besluit terug te draaien en kreeg hiervoor een meerderheid in de nieuwe raad. Een beperktere recreatieve voorziening is, volgens Van der Velden nodig om de bouw te realiseren binnen de beschikbare gelden. Volgens hem is de oude raad vergeten het budget bij te voegen voor de realisering van hun wensen.