• Linda Heller

Plus-certificaat voor St Jansdal

HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal heeft van zorgverzekeraar Achmea het Plus-certificaat ontvangen voor ouderenzorg en de heup- en knievervanging, vanwege de kwalitatief goede zorg die het St Jansdal levert. Achmea adviseert haar verzekerden naar zorginstellingen met een Plus te gaan. Op basis van het certificaat kan de patiënt een goede keuze maken in welk ziekenhuis een behandeling te willen ondergaan.Henri van der Cozijne, sales controller: "Wij hebben het Plus-certificaat Ouderenzorg ontvangen, omdat wij voldoen aan alle gestelde criteria van Achmea voor goede ouderenzorg en de criteria die zijn genoemd in het keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen. Het Plus-certificaat voor de heup- en knievervanging ontvangen wij omdat onze orthopedie goed scoort op patiëntenervaringen, een laag percentage wondinfecties heeft en een laag percentage noodzakelijke heroperaties heeft. Daarbij komt dat onze orthopeden niet bovengemiddeld snel een operatie voorstellen als er nog andere opties voor behandeling zijn."Hoe komt Achmea tot de toekenning van de Pluscertificaten? Door veel voorkomende behandelingen en faciliteiten van instellingen onderling te vergelijken aan de hand van objectieve kwaliteitscriteria.Om in aanmerking te komen voor een Pluscertificaat moeten de instellingen ook voldoen aan de door Achmea gestelde eisen aan patiëntveiligheid. Ziekenhuis St Jansdal voldoet voor zowel de ouderenzorg als de knie en heupvervanging aan alle door Achmea gestelde eisen.