• Archief BDUmedia

CDA wil roer om in Ermelo wat betreft woningbouw

ERMELO Het roer op het gebied van woningbouw moet in Ermelo drastisch om vergrijzing te voorkomen en daarmee het verdwijnen van dynamiek uit het dorp. Dat stelt het CDA dat vindt dat de noodzaak bestaat dat Ermelo tot 2030 groeit.

Wijnand Kooijmans

Volgens CDA-raadslid Cor Louwerse is de druk op de woningmarkt in Ermelo groot. Er is, zo geeft hij aan, weinig beschikbare ruimte voor nieuwbouw terwijl de vraag naar woningen groot is. Vooral door de groei van eenpersoonshuishoudens en het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen. Dat maakt, zo zegt Louwerse, dat er grote behoefte is aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters en jongeren.

PRIJS In Ermelo spelen wat Louwerse betreft vooral het ruimtegebrek en de prijs een grote rol. Hoewel er jaarlijks gemiddeld honderd nieuwe woningen worden gebouwd is de bevolking de laatste 25 jaar met maar tweeduizend inwoners toegenomen. De laatste jaren zijn de nieuwe inwoners, zo geeft de CDA-er aan, vooral senioren uit het Westen van het land die zich een duur appartement of bungalow kunnen veroorloven.

Ermelo wordt, in de visie van Louwerse, volgebouwd met als gevolg dat het dorpsgroen verdwijnt. En dat geldt wat hem betreft ook voor het buitengebied. Overal ontstaan groepjes dure woningen rond een boerderij. Hij wijst op de plannen voor het gebied rond Ons Huis in de buurtschap Horst voor de bouw van tachtig woningen. Het CDA wil stoppen met deze ontwikkeling omdat dit volgens de partij grote schade toebrengt aan het landelijk gebied.

DOEL Het bouwen van huizen ziet Louwerse niet als een doel op zich maar moet in een bredere context worden gezien. Wonen heeft invloed op de leefbaarheid, de lastendruk, de opbouw van de bevolking, werkgelegenheid, het onderwijs, de economie en het voorzieningenniveau in Ermelo. Analyses tonen, zo zegt Louwerse, aan dat er spanning is of komt op veel van de genoemde facetten.

Hij wijst erop dat de lastendruk voor wonen in Ermelo al de hoogste in de regio is en iedere twee jaar op rij stijgt. Het voorzieningenniveau van Ermelo is hoog en de oorzaak van de stijging van de woonlasten, jongeren en starters trekken weg en senioren vestigen zich. Louwerse: ,,Indien het roer niet werkelijk wordt omgegooid, dan vergrijst Ermelo en verdwijnt de dynamiek uit het dorp."

MENING Dat maakt dat het CDA, zo geeft Louwerse aan, van mening is dat een aanzienlijke groei van het aantal inwoners om demografische en economische redenen van groot belang is. Het gaat wat hem betreft vooral om jongeren, starters en jonge gezinnen. Om het hoge voorzieningenniveau betaalbaar te laten zijn moet de bevolkingsopbouw evenwichtig groeien. Ook ik het belang van een gezonde ondernemersomgeving.