• Rechtbank Gelderland

College moet weigering handhaving eendenslachterij herzien

ERMELO De gemeente Ermelo is in de fout gegaan bij het afzien van handhavend optreden tegen het bedrijf Tomassen Duck To. Dat heeft de rechtbank beslist naar aanleiding van het beroep dat door Cora van Eijsden was ingesteld tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Het betekent dat het college het besluit niet handhavend op te treden moet herzien en binnen vier weken hierover een nieuw besluit moet nemen. Beide betrokken partijen kunnen nog in beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank.

DWANGSOM De uitspraak betekent concreet dat het onterecht is geweest, dat de gemeente de dwangsom heeft opgeschort en kwijtgescholden. Maar deze hoeft door de uitspraak van de rechter niet met terugwerkende kracht alsnog te worden betaald.

GEURHINDER Aanleiding voor Van Eijsden om de gemeente te vragen handhavend op te treden, was dat zij geurhinder ondervindt van het bedrijf. Dit is het geval sinds de bedrijfsactiviteiten zijn uitgebreid na overname van de VSE uit Harderwijk. Ook is het aantal vrachtwagens van en naar het bedrijf toegenomen.

MILIEUVERGUNNING Het college was van mening dat niet handhavend hoefde worden opgetreden, omdat het bedrijf een nieuwe milieuvergunning heeft aangevraagd. Daarmee zou concreet zicht bestaan op legalisatie. De rechtbank is van mening dat de aanvraag voldoende gegevens bevatte om de gevolgen voor het milieu te kunnen beoordelen. En dat daarmee het college terecht heeft gesteld dat er geen beletselen waren voor het verlenen van een vergunning.

FOUT Maar de gemeente is wel in de fout gegaan met het tijdstip waarop van handhavend optreden werd afgezien, mede gezien een eerdere uitspraak van de Raad van State. Op grond hiervan was de aanvraag van een omgevingsvergunning alleen onvoldoende om zich ten tijde van het bestreden besluit te beroepen op het gegeven dat er concreet zicht op legalisatie bestond. Hiervoor had een ontwerp-omgevingsvergunning met een verklaring van geen bedenkingen ter inzage moeten zijn gelegd. Dat heeft het college verzuimd.

VERNIETIGD Dat maakt dat het besluit van het college is vernietigd. In het nieuw te nemen besluit moet het college de ontwerp-omgevingsvergunning betrekken. De gemeente is ook veroordeeld de door eiseres gemaakte kosten te vergoeden.