• Jaap van den Broek

Oplossing dassenconflict in de maak

ERMELO/HARDERWIJK Er is een oplossing in zicht voor het conflict over de dassenoversteek op de Zeeweg met de provincie Gelderland. Dat zegt wethouder Wouter Vogelsang van de gemeente Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Omdat de gemeente Harderwijk tot nu toe weigerde de dassenoversteek te versmallen tot 3,5 meter, heeft de provincie Gelderland een dwangsom opgelegd van duizend euro per week. Volgens Vogelsang is nu aan de provincie voorgesteld om de huidige wegversmalling terug te brengen naar 3,5 meter. Hierover is ook overeenstemming bereikt met de omwonenden.

BEZWAREN Aanvankelijk waren er wel bezwaren omdat veel landbouwvoertuigen moeite hebben met deze breedte. Omdat het om een tijdelijke oplossing gaat, is er uiteindelijk mee ingestemd.

DASSENTUNNEL Zodra de fietsvoorzieningen Zeeweg en Schaapsdijk zijn aangelegd wordt er ter hoogte van de wegversmalling een dassentunnel aangelegd. Tevens worden er naar de tunnel dassenrasters geplaatst, zodat de das de juiste weg kan vinden en niet de weg over hoeft. De kosten komen voor rekening van de gemeente Harderwijk.

INSTEMMING Vogelsang zegt dat de gesprekken tussen beide gemeenten goed zijn verlopen. Hij heeft overleg gevoerd met zijn college Bert van Bijsteren. Het wachten is nu of de provincie Gelderland instemt met de voorgestelde oplossing.