• Harry Schipper

Politiek Harderwijk: 'Raddraaiers eruit'

HARDERWIJK De VVD-fractie, gesteund door in elk geval CDA, SGP en Gemeentebelang, dient donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in. Daarin dringen ze er bij B en W op aan voortaan de zogeheten 'Veilige Landers' uit het Harderwijkse asielzoekerscentrum te weren.

Harry Schipper

De lokale politieke partijen zijn het goed zat dat een klein groepje van zo'n tien tot vijftien mannen telkens strafbare feiten pleegt en zo niet alleen het veiligheidsgevoel aantast van winkelend publiek in winkelcentrum Tweelingsstad, maar ook dat van de andere bewoners van het azc zelf. VVD-fractievoorzitter Peter de Groot: ,,Met de motie geven we het college van B en W een steun in de rug voor de inspanningen die ze al doet om een einde te maken aan de overlast." Zowel hij als de andere indieners van de motie zijn bang dat de groep overlastplegers het imago van het hele azc 'ernstig beschadigt'.

OVERLEG De politici denken zelfs dat het draagvlak onder bewoners en ondernemers voor het openhouden van de azc-locatie in Harderwijk erdoor afneemt. Het Harderwijkse gemeentebestuur voert al maanden overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en met de politie. De raadsfracties van - in elk geval - VVD, CDA, SGP en GB willen dat B en W in de gesprekken met het ministerie erop aandringen om de huidige groep 'Veilige Landers' op het azc zo spoedig mogelijk over te plaatsen. En dat Harderwijk aansluit bij de ontwikkelingen om 'Veilige Landers' ergens anders – en beslist niet in Harderwijk - op te vangen in aparte, speciaal voor hen ingerichte, opvanglocaties om zo de komst naar Harderwijk van nieuwe 'Veilige Landers' te weren.

De overlast en criminaliteit - vooral fietsen- en winkeldiefstal en zakkenrollen - namen al toe sinds vorig jaar het aantal bewoners van het azc verdubbelde naar 800. Vooral winkeliers in Tweelingstad, dus dichtbij het azc, hebben er last van. De Groot: ,,De VVD vindt het echt onacceptabel dat inwoners zich onveilig voelen binnen hun eigen wijk door een stijgend aantal criminele delicten. Dat meer dan de helft ervan gepleegd wordt door een hele kleine groep is wrang voor de andere azc-bewoners. Voor de ondernemers, die nu met extra beveiligingskosten opgescheept zitten, is de kans steeds groter dat het winkelend publiek ergens anders boodschappen gaat doen."

GEZINNEN ,,We moeten zorgen dat we raddraaiers hier niet meer hebben, omdat we zien dat de rest van de bewoners, veelal gezinnen waar voor de komst van het azc op was aangedrongen, hier ook last van hebben'. Het idee blijft om geschikte opvang te bieden aan asielzoekers waarmee de gemeente Harderwijk haar verantwoordelijkheid neemt op het gebied van integratie en immigratie. Het weren van zogenaamde 'Veilige Landers' uit ons azc doet vermoedelijk de criminaliteit dalen wat het algemene gevoel van veiligheid bij ondernemers en inwoners zal doen stijgen. Ook het imago van de bewoners van het azc zal dit ten goede komen, waarmee ook het gevoel van veiligheid binnen het azc toeneemt."