• Koen Suyk

Vaccinatiegraad Ermelo baart CDA zorgen

ERMELO Door het CDA Ermelo zijn meerdere vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Door raadslid Cor Louwerse werd gevraagd naar de besteding van de vijfduizend euro die door het college beschikbaar is gesteld voor extra promotie om de vaccinaties door de GGD te promoten. Er is begonnen met een campagne die duurt tot 28 oktober.

Wijnand Kooijmans

EXTRA AANDACHT De vaccinatiegraad ligt in Ermelo al jaren onder de negentig procent. Dat percentage baart het CDA zorgen en om deze reden heeft de fractie al enkele keren haar zorgen hierover uitgesproken en gevraagd en het college gevraagd hier extra aandacht aan te besteden. Dat maakt dat men nu benieuwd is welke promotie acties heft college heeft uitgezet voor de extra vijfduizend euro en welk resultaat hiermee is geboekt.

Daphne Visser wil dat de resultaten van de enquête onder hondeneigenaren worden gedeeld met de gemeenteraad. Zij neemt aan dat deze bekend zijn omdat de gemeente de hondenuitlaatroutes inmiddels opnieuw worden gemarkeerd door rode en groene paaltjes.

Erik van der Weide wil weten of de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde beleid zijn uitgevoerd in de gemeente Ermelo. De Rekenkamer Ermelo-Harderwijk heeft aangegeven dat in de gemeente een bepaling is opgenomen die het college verplicht dit soort onderzoeken uit te voeren. Indien dat is gebeurd wil Van der Weide weten waarom het resultaat van deze onderzoeken niet is gedeeld met de gemeenteraad.

JEUGDZORG Bekend is dat de Rekenkamer onderzoek gaat uitvoeren naar de jeugdzorg. Bij de overdracht van de taken op het gebied van de jeugdzorg door de toenmalige regio Noord Veluwe aan Meerinzicht werd duidelijk dat niet alle uitgaven konden worden onderbouwd en de gemeenten Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek met onverwachte tekorten werden geconfronteerd. De Rekenkamer van deze vier gemeenten besloot eveneens tot een soortgelijk onderzoek.