• Archief BDUmedia

Vergunning in zicht voor 'illegale' Ermelose peuterspeelzaal

ERMELO Aan de Watervalweg 175 in Ermelo is een peuterspeelzaal in gebruik genomen in strijd met het bestemmingsplan. Dat is geconstateerd door een toezichthouder van de gemeente.

Wijnand Kooijmans

Het Ermelose college van burgemeester en wethouders is echter wel bereid in te gaan op het verzoek van de stichting Basisvoorziening Peuterspeelzaalwerk een omgevingsvergunning af te geven. Hiervoor is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad.

De aanvraag is ingediend in december 2018. Dat de raad nu pas gevraagd wordt de benodigde verklaring af te geven heeft te maken met het gegeven dat de aanvraag niet compleet was. De ruimtelijke onderbouwing was onvoldoende en de rapportage over de interne veiligheid moest worden aangepast en er moest een akoestisch onderzoek wegverkeer worden aangeleverd. Nu dat compleet is kan het voorstel naar de raad.

Indien de raad niet instemt moet de totale vergunning worden geweigerd. Over de dan te nemen stappen laat het college zich niet uit.