• VVD Harderwijk-Hierden

VVD wil af van problemen met laden en lossen in binnenstad

HARDERWIJK De VVD Harderwijk-Hierden heeft donderdag een voorstel ingediend om problemen met laden en lossen in de binnenstad van Harderwijk tegen te gaan. ,,De afgelopen periode zijn de klachten van overlast en het slecht kunnen bevoorraden van de winkels in de binnenstad erger geworden", aldus de VVD.

De problemen zijn volgens de partij mede ontstaan door de afsluiting van het centrum vanaf 11.00 uur en de afsluiting van de boulevard. ,,Hierdoor ontstaan op ander locaties, waaronder ook de Waltorenstraat, ongewenste en onveilige situaties." Volgens de VVD Harderwijk-Hielden is het probleem ook kenbaar gemaakt door een ondernemer als inspraak bij de afgelopen commissieruimtevergadering. ,,Deze inspraak werd ondersteund door diverse foto's van ongewenste en gevaarlijke
situaties ter plaatse, aan de Waltorenstraat."

SCENARIO'S De VVD Harderwijk-Hierden heeft daarom donderdag een voorstel ingediend, dat unaniem werd gesteund door de raad. In het voorstel wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht om te onderzoeken wat de mogelijke scenario's zijn met betrekking tot het laden en lossen en het bevoorraden van de binnenstad. Doel is dit op een dusdanige manier in te richten dat laden en lossen op een veilige, verantwoordelijke en duurzame manier gebeurt. Tevens verzoekt de VVD om naast de raad ook bewoners, ondernemers en vervoerders te betrekken bij de plannen en wil VVD-Harderwijk hierbij ook het terugdringen van CO2-uitstoot en stikstof betrekken.

Er is meegegeven het onderzoek voor de zomer van 2020 afgerond te hebben en dit voorstel inclusief een kostenbegroting naar de raad te brengen.