• Lex van Lieshout

Wel of niet ontvangen brief van rechtbank heikel punt in Ermelo

ERMELO Het wel of niet ontvangen van een brief van de rechtbank speelt een belangrijke rol in de rechtszaak rond het perceel Harderwijkerweg 152 in Ermelo. Hierin is de gemeente Ermelo in de gelegenheid gesteld fouten in de besluitvorming rond dit gebied alsnog te herstellen.

Wijnand Kooijmans

Inzet is dat de gemeente voor een termijn van tien jaar vergunning wil verlenen voor opslag in een aanwezig pand, met uitzondering van de gevraagde steiger- en metaalverwerking en buitenopslag.  Hiertegen is bezwaar aangetekend door onder andere twee bewoners van het Tonselse Veld en de Vereniging van Eigenaren Parc Veluwerijck in Ermelo.

REGIO De bezwaren richten zich onder meer tegen het feit dat het besluit van het college van burgemeester en wethouders in strijd is met een uitspraak van de Raad van State. Dit rechtsorgaan besliste eerder ten aanzien van het betreffende perceel dat een bedrijfsmatige ontwikkeling niet past in het Regionaal Programma Bedrijventerreinen Noord Veluwe. Volgens de Raad van State zijn er in de regio voldoende bedrijventerreinen waar de opslag- en transportactiviteiten mogelijk zijn.

Het college erkent dat binnen het regionale plan tachtig hectare overschot is aan bedrijventerreinen tot 2020. Met het besluit vergunning te verlenen speelt het college, zo wordt aangegeven, in op een overeenstemming rond het bedrijventerrein Kerkdennen waardoor hier bedrijven gaan verhuizen. Een bedrijfsbestemming voor het terrein aan de Harderwijkerweg wordt door het college dan niet ondenkbaar gedacht.

ONVOLDOENDE De rechtbank vindt dit argument van het college echter onvoldoende. Het betreft een onzekere toekomstige gebeurtenis. De rechtbank heeft in een tussenuitspraak de gemeente wel in de gelegenheid gesteld eenmalig een betere motivering te geven. Daarbij moet het college tevens duidelijkheid geven over de planologische status van de omliggende percelen omdat voor een deel van deze terreinen de bedrijfsbestemming ook is vernietigd door de Raad van State,

De rechtbank heeft de gemeente zes weken de tijd gegeven te voldoen aan de tussenuitspraak. Maar daarna is het, zo zegt de woordvoerder van de gemeente mis gegaan. Pas 4 september is de tussenuitspraak naar de gemeente verstuurd, zo wordt aangegeven. Hierna is de zaak ambtelijk onmiddellijk opgepakt.

STAND Eén van de bezwaarden belde in september naar de gemeente om te vragen naar de stand van zaken. Hij gaf aan de tussenuitspraak eind juli al te hebben ontvangen. De advocaat van de gemeente gaf aan dat die tussenuitspraak nooit bij hem is aangekomen. De rechtbank zelf kwam er begin september achter dat de tussenuitspraak niet naar alle partijen was verzonden maar wel, volgens hen naar de gemeente. Daarna heeft de rechtbank het vonnis opnieuw verstuurd aan de gemeente.

De rechtbank liet daarna de gemeente weten het onderzoek te sluiten en dat de gemeente niet voldoen heeft aan de tussenuitspraak. En om deze reden een definitieve uitspraak op korte termijn wordt gedaan. De advocaat heeft nu een nieuwe brief verstuurd naar de rechtbank om daarin aan te geven dat de tussenuitspraak aantoonbaar niet bij hem is bezorgd en de rechtbank gevraagd nog geen uitspraak te doen Het Ermelose college wacht nu op een reactie van de rechtbank.

VREEMD De Stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld geeft aan het vreemd te vinden dat het college spreekt van de gemeente Ermelo terwijl de gemeenteraad van Ermelo nog nergens van weet. En daarmee de vraag kan worden opgeworpen of er sprake is van integere bestuurlijke besluitvorming.