Proef buurtbemiddeling met jongeren in Harderwijk

HARDERWIJK De gemeente Harderwijk en ZorgDat starten deze week met een tweejarige proef jongerenbuurtbemiddeling. Jeugdoverlast is door inzet van partners zoals het jongerenwerk van ZorgDat, de politie, gemeente Harderwijk/Stadstoezicht en Tactus meestal terug te dringen. Soms dreigt overlast een structureler karakter te krijgen en dat wil de gemeente zo tijdig mogelijk signaleren en terugdringen. Daarom start de proef jongerenbuurtbemiddeling.

Jongerenbuurtbemiddeling is een variant op buurtbemiddeling, waarbij jongeren zelf actief deelnemen aan de oplossing. Hiervoor worden jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar en volwassenen getraind in het bemiddelen, zodat zij kunnen helpen bij situaties waarbij overlast door de omgeving wordt ondervonden. Het gaat om problemen die ontstaan zijn door bijvoorbeeld geluidsoverlast, pesterijen en rommel achterlaten bij een jongerenontmoetingsplek. De kracht van deze vorm van bemiddeling is volgens de gemeente dat (onpartijdige) jongeren -samen met een volwassene- ingezet worden als bemiddelaars om te komen tot een gedragen oplossing. ,,Jongeren slaan de juiste toon aan tegenover andere jongeren en de kans is daarmee groter dat ze mee willen doen aan een bemiddeling'', zo is de gedachte.

,,In Harderwijk wordt de bemiddeling uitgevoerd door een duo-combinatie van een jongere- en een volwassen bemiddelaar, wat landelijk vrij uniek is. ZorgDat verzorgt de training Jongerenbemiddeling. Deze training is inmiddels al gevolgd door enkele nieuwe bemiddelaars, die tijdens de bijeenkomst op 9 februari hun diploma ontvingen uit handen van de coördinator Jongerenbuurtbemiddeling (ZorgDat) en de jongerenwerker. Het doel van de training is kennis en juiste vaardigheden te verkrijgen om neutraal te kunnen bemiddelen in situaties van (dreigende) overlast. De jongeren bemiddelaars treden samen met een volwassen bemiddelaar op als gespreksleider waarbij ze zelf geen oplossingen aandragen, maar beide partijen richting een oplossing helpen waarin allen zich kunnen vinden.''

Jongerenbuurtbemiddeling is een initiatief van onder andere Stichting ZorgDat. De bemiddelaars worden aangestuurd door Marijke Kamphuis, coördinator Jongerenbuurtbemiddeling, waarbij een nauwe samenwerking is met Jongerenwerk. Eventueel voor bemiddeling geschikte overlastsituaties, worden beoordeeld door een team van professionals op het gebied van jeugd en veiligheid, waarbij de gemeente regie voert. Als bewoners denken dat ze een potentieel geschikte overlastsituatie kennen, dan kunnen ze dat melden bij de straathoekwerkers van ZorgDat via 0341-434656.