• Wijnand Kooijmans

Raad investeert 7,2 miljoen in Dialoog

ERMELO Met alleen de stem van het CDA tegen stemt de gemeenteraad van Ermelo in met de verbouw van De Dialoog. Hiermee is een bedrag van 7,2 miljoen euro gemoeid.

Wijnand Kooijmans

Het plan voorziet tevens in de sloop van de gebouwen van Pinel en Plaza en Stationsstraat 118 alsmede de afbraak van vijf zalen van De Dialoog. De benodigde ruimte wordt verkregen door ruimtes in het gemeentehuis te benutten voor sociaal culturele activiteiten. Veel vergaderzalen staan nu vaak leeg, zeker in de avonduren.

De vrijkomende grond kan worden gebruikt voor woningbouw. De opbrengst van de gronden mag echter niet worden meegenomen in de kosten van de verbouwing van De Dialoog. Bij de verbouwing wordt het gebouw duurzamer gemaakt waardoor uiteindelijk kan worden bespaard op de exploitatielasten.

BEZUINIGD Voor Frans Snoek (SGP) geldt wel dat de 7,2 miljoen euro niet mag worden overschreden. Indien er tegenvallers zijn moet elders op de plannen worden bezuinigd. Sarath Hamstra (CDA) vindt de kosten van 7,2 miljoen euro te hoog, mede in het licht van de 9,1 miljoen die eerder al werd uitgetrokken voor de verbouw en verduurzaming van het gemeentehuis.

Het totaal bedrag van 16,3 miljoen euro vindt Hamstra te hoog, zeker in een tijd dat de gemeentelijke begroting onder druk staat. Renovatie heeft voor hem dan ook de voorkeur. Folkje Sproelstra (ChristenUnie) vindt het bedrag ook weliswaar hoog, maar ziet het nut van de verbouwing in voor de samenleving. Wel wil ze dat de stichting welzijn voldoende inspraak krijgt als het gaat om de inrichting. Dit om te voorkomen dat huidige bezoekers zich straks niet meer welkom voelen.

PARTIJEN Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) had het liefst gezien dat de plannen voor De Dialoog en de toekomstige woningbouw door private partijen worden uitgevoerd. De mogelijkheden hiervoor wil hij nog niet helemaal buitenspel zetten. Hij twijfelt nog wel over de gewenste woningbouw. Moet er worden gebouwd voor starters op deze unieke locatie in het centrum of voor anderen waardoor er woningen elders vrijkomen voor starters, zo is zijn dilemma.

Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) ziet in de eerdere komst van de bibliotheek naar het gemeentehuis een goed voorbeeld hoe de samenwerking tussen partijen kan worden versterkt. Mensen lopen hierdoor gemakkelijker het gemeentehuis binnen. Herma van der Weide (VVD) voelt in principe wel iets voor uitstel van een besluit, maar ziet ook in dat dit moeilijk is. Mede omdat de gebouwen van Pinel en Plaza sterk verouderd zijn en opknappen te duur is.

HOOFDLIJNEN Volgens wethouder Hans de Haan gaat het om een besluit op hoofdlijnen. Betrokken partijen krijgen alle ruimte hun wensen in te brengen. ,,We leggen betrokken partijen geen kant en klaar pakket op", zo belooft hij. Parkeren moet ondergronds plaatsvinden naar zijn mening.