• Wijnand Kooijmans

Raad past plan voor landgoed Veldwijk aan

ERMELO De bouw van kantoren langs de spoorzone van landgoed Veldwijk wordt geschrapt uit de structuurvisie. Met alleen de stemmen van de VVD en Ermelo Liberaal nam de gemeenteraad een amendement aan waarin dit wordt vastgelegd.

Wijnand Kooijmans

De raad brengt tevens de mogelijkheden voor woningbouw rond het monumentale pand Hooge Riet terug. In een amendement werd verder vastgelegd dat slechts aan één zijde van de Chevallierlaan bebouwing wordt toegestaan. Met de stemmen van SGP, VVD en Ermelo Liberaal tegen wordt ook de mogelijkheid gecreëerd voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in het noordelijk gebied van het landgoed.

THEMACOMMISSIE Om meer invloed te krijgen op de verdere besluitvorming heeft de raad tevens besloten tot de instelling van een themacommissie. Hierin krijgt iedere fractie een vertegenwoordiging. De commissie gaat het college gevraagd en ongevraagd adviseren over keuzes die gemaakt moeten worden als het gaat om de herontwikkeling van Veldwijk en Hooge Riet.

MOESTUIN Unaniem is de raad ook in de opdracht aan het college van burgemeester en wethouders nog in het eerste kwartaal van 2018 met de moestuinvereniging De Maatakkers op zoek te gaan naar een vervangende locatie. Deze moet dan wel de instemming hebben van de vereniging. Gesprekken tussen college, de moestuinvereniging en GGz Centraal hebben tot nu toe niet tot een geschikte vervangende locatie geleid. Uiterlijk in het tweede kwartaal van dit jaar wil de raad een voorstel op tafel zien.

ZORGHOTEL Ten aanzien van het schrappen van kantoren in de spoorzone vindt de overgrote meerderheid van de raad dat vrijkomende gebouwen op het terrein van Veldwijk zich vooral lenen voor een herbestemming ten behoeve van publieksfuncties. Dat kunnen kantoren zijn, maar ook bedrijvigheid en zorg. Mogelijkheden worden ook gezien voor combinaties tussen wonen en zorg in de vorm van een zorghotel. De zes kantoren die niet langer in de spoorzone zijn toegestaan, mogen wel elders op het terrein worden gecompenseerd, zij het niet ten noorden van de Horsterweg.

VERSTOREN Erik van der Weide (CDA) toont zich geen voorstander van het bouwen rond het Hooge Riet. Hij vindt dat dit de monumentale status van het gebouw kan verstoren. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) wil Veldwijk zien uitgroeien tot het kloppend hart van de Care Vally. Waar leren, werken en wonen voor jongeren centraal staat. Er moet wat hem betreft ruimte komen voor de bouw van woningen voor jongeren met een huurprijs rond de 300 euro.

Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) vindt dat de raad eerder bij de plannen had moeten worden betrokken. Désirée Meijsen (Ermelo-Liberaal) verwijt wethouder Jan van den Bosch een schets van de plannen van Heijmans rond het terrein van de Hooge Riet niet met de raad te hebben gedeeld. Volgens de wethouder heeft het college Heijmans tot nu toe duidelijk buiten de deur gehouden en wil men pas na de vaststelling van de structuurvisie met hen in zee.

Volgens Van den Bosch voldoet het plan aan het eind van de rit aan het vastgestelde woningbouwprogramma van de raad Ermelo. Het amendement rond de spoorzone werd, tevergeefs, door hem ontraden.