• harderwijk.nl

Raad steunt verzet tegen vier hoog

HARDERWIJK De Harderwijkse gemeenteraad moet er aankomende donderdagavond nog over besluiten, maar nu al is duidelijk dat een forse meerderheid tegen de bouw is van een vier hoog appartementengebouw op de plek waar nu nog de Stadsdennenkerk staat. De raadsleden steunen daarmee protesten van de omwonenden die kortgezegd vrezen voor aantasting van hun privacy, een tekort aan parkeerplekken en meer lawaai.

Harry Schipper

,,Woningcorporatie Uwoon heeft een inschattingsfout gemaakt met betrekking tot het draagvlak van omwonenden", stellen de raadsleden Ida Stoevelaar (CDA) en Peter de Groot (VVD). Het duo heeft een motie opgesteld waarin ze B en W vragen om een nieuw bestemmingsplan met een minder hoog gebouw en met parkeerruimte onder het gebouw. De motie krijgt volgens Stoevelaar steun van D66, PvdA, Harderwijk Anders en Gemeentebelang. Alleen de ChristenUnie is er nog niet uit.

PARKEERPLEKKEN Zo'n 45 omwonende gezinnen van de leegstaande Stadsdennenkerk hebben bezwaar gemaakt tegen het ontwerp van het bouwcomplex, dat in vier bouwlagen telkens acht appartementen telt. De parkeerplekken komen op eigen terrein, maar dat zijn er te weinig, stellen de omwonenden. Ze vrezen voor hun eigen parkeerplekjes vlakbij.

Uwoon, dat kerk en grond had opgekocht, liet via wethouder Jeroen de Jong al tijdens de commissievergadering doorschemeren dat een lager, drie verdiepingen tellend gebouw financieel niet uit kan. Woordvoerder Jaspert Korevaar van het bewonerscomité 'Nieuwbouw Stadsdennenkerkcomplex' is blij met de steun vanuit de politiek: "Het lijkt een gelopen race. Er is een meerderheid tegen het voorliggende plan. We zijn nu heel benieuwd wat Uwoon gaat doen."

VERDELEN ,,We zijn absoluut niet tegen sociale huurappartementen. Maar je kunt je wel afvragen waarom die niet evenredig over de wijken worden verdeeld. In Stadsdennen ligt het percentage met ruim 33 procent veel hoger dan andere wijken. En in Harderweide, waar genoeg plek is, wordt vooralsnog helemaal niets gebouwd. Dat stoort ons", aldus Korevaar. Hij en de andere omwonden hadden liever gewone rijtjeshuizen gezien op de plek van de lege kerk.

De omwonenden vinden dat de gemeente 'er van alles bijhaalt' om het in hun ogen lage aantal parkeerplekken op eigen terrein te rechtvaardigen. Ze zijn bovendien boos dat een gemeentelijk onderzoek naar de parkeerdruk in de buurt in de zomervakantie is gehouden. Ze menen ook dat ze te maken krijgen met meer verkeerslawaai, omdat het geluid tegen 'zo'n groot complex gereflecteerd wordt'. Ze vrezen bovendien aantasting van hun privacy, omdat de toekomstige bewoners vanaf hun balkonnetjes in hun huizen kunnen kijken. Tenslotte denken ze dat met de komst van het complex de waarde van hun huizen vermindert.

,,Uwoon moet met een  nieuw plan komen dat kan rekenen op draagvlak in de buurt", vindt Ida Stoevelaar. Als de motie van CDA en VVD ongewijzigd wordt aangenomen, moet het college van B en W nog voor de zomer met een herzien bestemmingsplan komen.