• Wijnand Kooijmans

Raadsleden willen gesprek over handhaving

ERMELO Ermelose raadsleden willen met het college van burgemeester en wethouders in gesprek over hun rol als het gaat om handhavingszaken.

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens een commissievergadering waar de zaak aan de orde werd gesteld door Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo). Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State inzake Bar Twinns waarin de gemeente in het ongelijk werd gesteld. Een zaak welke, zo vindt Van der Knaap, veel vragen oproept. Hij noemt het vreemd dat de raadsleden hierover nog geen informatie hebben ontvangen van het college.

Van der Knaap zegt dat naar buiten de indruk is gewekt dat de burgemeester de uitspraak betreurt waar wellicht het beter was geweest aan te geven dat de uitspraak wordt gerespecteerd. Zeker omdat op meerdere niveaus de uitspraken in deze kwestie negatief zijn geweest voor de gemeente. Hij vindt dat als het gaat om handhavingszaken weinig terug te vinden welke rol de raad hierin speelt.

Sarath Hamstra (CDA) deelt de visie van Van der Knaap als het gaat om de rol van de raad. Maar vindt dat het bij de discussie hierover niet over individuele casus moet gaan. Burgemeester André Baars stelt dat de gemeente ieder jaar het handhavingsbeleid vast stelt. Met de fractievoorzitters vindt vaak overleg plaats. Als het gaat om bevoegdheden van de burgemeester inzake handhaving speelt de raad, zo zegt hij, daarin geen rol.

De raad kan hem alleen achteraf vragen waarom op een bepaalde wijze is gehandeld. Wat betreft Twinns is hij, volgens Baars, altijd gesteund door de fractievoorzitters. Van der Knaap wil dat de discussie toch in een breder perspectief moet worden gezet, vooral omdat de afwikkeling straks in beslotenheid gaat plaatsvinden.

Folkje Spoelstra (ChristenUnie) vindt dat de rol van de raad in handhavingszaken binnen het overleg van de fractievoorzitters moet worden besproken. En niet op individuele zaken moet worden ingegaan.