• Mieneke Braakman

Randmeer blijft voor 'gewone Harderwijkers'

HARDERWIJK Woonzorgcentrum Randmeer blijft beschikbaar voor 'gewone Harderwijkers' die op hun oude dag zorg of verpleging nodig hebben. Het plan is om het huidige verouderde pand te vervangen door nieuwbouw, zo laat de Zorggroep Noordwest-Veluwe weten.

Mieneke Braakman

De afgelopen jaren werd druk gespeculeerd over de toekomst van Randmeer. Want dat er 'iets' moet gebeuren met het uit 1960 daterende gebouw, stond voor iedereen vast. De eigenaar van het gebouw is Habion, die in heel Nederland wooneenheden voor ouderen bezit. De huurder is Zorggroep Noordwest-Veluwe, die behalve in Randmeer, ook zorg verleent aan ouderen in de regio. De Zorggroep wilde Randmeer drie jaar geleden zelf kopen, om het gebouw te slopen en een modern zorgcentrum met 80 wooneenheden voor ouderen te realiseren.

RENOVEREN Habion wilde het gebouw toen echter renoveren, zodat het nog 10 jaar mee zou kunnen. ,,De insteek is nu nieuwbouw. Habion wil het graag zelf, in samenwerking met de Zorggroep, ontwikkelen. Binnenkort presenteren we de concrete plannen'', zo laat woordvoerster Anita Kiers van de Zorggroep weten. Met name de raadsfractie van het CDA maakte zich de laatste drie jaar zorgen over een eventuele verkoop aan investeerders die er een duur zorghotel konden bouwen. Randmeer ligt immers op een aantrekkelijke A-locatie aan het water en nabij de binnenstad. ,,Blijft het voor de gewone Harderwijkers? Zo vroeg raadslid Ida Stoevelaar herhaaldelijk aan Habion. Maar van zo'n verkoop is dus geen sprake, is nu bekend gemaakt. Wethouder Jeroen de Jong die de ontwikkelingen namens de gemeente volgt, ziet de toekomst van Randmeer met vertrouwen tegemoet. ,,Habion blijft, de Zorggroep blijft. Mede naar aanleiding van de zorgen die het CDA had, is er nu toch uitgekomen dat Randmeer voor de 'gewone oudere Harderwijkers' behouden blijft. Dat is wat zowel Habion, de Zorgroep en de gemeente willen. Habion en de Zorggroep maken nu plannen voor de verbouw. Als gemeente zijn wij daar uiteraard ook bij betrokken.''

VERGROOT Het karakteristieke woonzorgcentrum voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Verschillende malen is het gerenoveerd. Begin jaren tachtig werden de kamers vergroot, waardoor Randmeer grotere kamers had dan de meeste andere verzorgingstehuizen. In diezelfde tijd werden aanleunwoningen bijgebouwd voor de ouderen die zelfstandig en toch in de buurt van zorg willen wonen. Later volgde nog een aanpassing. Van twee kamers werd één appartement gemaakt, in totaal 78. Maar de badkamers zijn te klein en de plafonds laag. Anita Kiers van de Zorggroep: ,,De cliëntenraad, die de bewoners van het zorgcentrum vertegenwoordigt, vindt ook dat de staat van het pand dusdanig is, dat daar geen zorg verleend kan worden die voldoet aan de eisen van deze tijd. Waar de tachtig bewoners tijdelijk onderdak zullen krijgen tijdens de verbouwing wordt later bekend.''