• Vakantiepark Dennenhoek in Hierden.

    Wijnand Kooijmans

Gemeente mag geen dwangsom opleggen aan vakantiepark

HIERDEN De dwangsom die de gemeente Harderwijk had opgelegd aan vakantiepark Dennenhoek in Hierden voor vier zonder vergunning geplaatste chalets op het park aan de Parallelweg is van de baan. De Raad van State oordeelt dat er sprake is van een te zwaar dwangmiddel.

Wijnand Kooijmans

De dwangsom werd al opgelegd in 2017. Ingediende bezwaren werden door zowel het college van burgemeester en wethouders als de rechtbank ongegrond verklaard. Hierop werd door de directie van het park de stap naar de Raad van State gemaakt.

Op het park is sprake van recreatie, permanent wonen en huisvesting van arbeidsmigranten. Dennenhoek is van plan het vakantiepark om te vormen tot een park dat voor een deel is bestemd voor wonen en voor een groot deel bestemd is voor huisvesting van arbeidsmigranten. Ter voorbereiding hierop vinden al veranderingen plaats op het park.

VERWIJDERD Er zijn huurcontracten beëindigd en chalets en stacaravans verwijderd. Vier chalets op het park zijn gerenoveerd en op een ander deel van het park geplaatst. Door het Harderwijker college werd vervolgens een dwangsom opgelegd omdat geen omgevingsvergunning was verleend voor het plaatsen van de chalets en er sprake was van strijdig gebruik met het bestemmingsplan.

Volgens Dennenhoek was er geen omgevingsvergunning verst. De rechtbank oordeelde dat het college terecht heeft gehandeld omdat het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. In dit opzicht krijgen college en rechtbank ook gelijk van het hoogste rechtscollege in Nederland.

MISKEND Maar dan komt om de hoek kijken of er bijzondere omstandigheden in het geding zijn. Door Dennenhoek is betoogd dat er sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan het college had moeten afzien van het opleggen van de dwangsom en deze omstandigheden heeft miskend. Het college is er mee bekend dat op een deel van het park arbeidsmigranten wonen en treedt daar niet handhavend tegen op.

Dit ook gezien de wijzigingen in het gebruik van het park die voor de deur staan en er toe moeten leiden dat dit gebruik wordt gelegaliseerd. Er zijn met het oog daarop al verschillende activiteiten uitgevoerd. Vakantiewoningen en voorzieningen zijn gerenoveerd, er is een hekwerk geplaatst en verouderde recreatiewoningen zijn verwijderd. Het college heeft, zo geeft Dennenhoek aan, daarmee ingestemd en de benodigde vergunningen verleend.

[E-mail} Het college is verder per e-mail op de hoogte gebracht van het verplaatsen van de chalets. Het handhavend optreden is daarom volgens het park in strijd met het project 'Vitale Vakantieparken." Er wordt op  bewezen dat er constructieve afspraken zijn gemaakt over de toekomstige wijziging van de bestemming.

Het college erkent dat, gezien de op stapel staande wijziging, niet handhavend wordt opgetreden tegen de huishuisvesting van arbeidsmigranten, ondanks dat dit in strijd is met het bestemmingsplan. Maar dat wel wordt opgetreden tegen nieuwe ontwikkelingen die in strijd zijn met het bestemmingsplan. De Raad
van State geeft daarin het college ook gelijk. Mede omdat Dennenhoek geen aanvraag heeft ingediend voor een vergunning en ook niet is gebleken dat, indien deze vergunning wel was aangevraagd, het college deze zou verlenen.

OVERTREDING Het college heeft tijdens de zitting van de Raad van State aangegeven dat alleen nog handhavend wordt opgetreden tegen het illegaal bewonen van de chalets. Terwijl de opgelegde dwangsom is gericht op het verwijderen van de chalets. Dat maakt, zo oordeelt het rechtscollege, dat de dwangsom verder strekt dan nodig is om de illegale bewoning te beëindigen en daarmee een te zwaar middel is. Het besluit de dwangsom op te leggen wordt om deze reden vernietigd. De gemeente Harderwijk moet ook de kosten van 2.890 euro die Dennenhoek heeft gemaakt vergoeden.