• archieffoto ter illustratie.

    archieffoto

Groei overnachtingen in Ermelo

ERMELO Het aantal overnachtingen in de gemeente Ermelo is in twee jaar tijd flink gegroeid. Was er in 2016 sprake van 274.114 overnachtingen, in 2018 is dit aantal 321.985. Een stijging van 17,5 procent. De cijfers blijken uit de toeristische monitor die de gemeente om de twee jaar uitvoert.

Wijnand Kooijmans

Het onderzoek toont aan dat 95 procent van de overnachtingen in Ermelo Nederlanders betreft. Regionaal scoort vooral het aantal bezoekers uit België en Duitsland sterk. In Ermelo komen de buitenlandse toeristen vooral uit Denemarken en België. Een andere conclusie is dat de werkgelegenheid in de toeristensector in Ermelo stabiel is. Dat komt overeen met ontwikkelingen in overige gemeenten op de Noord Veluwe. Alleen in Nunspeet is, zonder dat daar een verklaring voor is te geven, sprake van een daling van het aantal dat in de sector toerisme en recreatie werkt. In Ermelo wisselt het cijfer wel. In 2016 was er sprake van 8 procent werkgelegenheid, in 2017 was dat 7,6 procent en in 2018 8,2 procent.

Voor de gehele Veluwe geldt dat de toerist meer geld besteed. Het gaat om 29.80 euro per dag in 2018. Dat is twee euro meer dan twee jaar geleden. Ondernemers geven aan in het algemeen tevreden te zijn over het toeristisch beleid van de gemeente. Wel worden verbeterpunten genoemd, zoals meer flexibiliteit bij uitbreiding van verblijfsrecreatie. De gemeente speelt hierin al in door een bestemmingsplan op te stellen dat een snellere uitbreiding van recreatieterreinen mogelijk moet maken.

WENSEN Tevens zijn er wensen voor meer promotie en marketing van Ermelo als toeristische trekpleister. Visit Veluwe probeert hierop al in te spelen door onder meer de deelname aan een beurs in Vlaanderen. Opvallend is dat ondernemers zelf aangegeven dit jaar minder te investeren in marketing. Ook activiteiten rond de promotie van de Hanzesteden heeft een positieve invloed op de verblijfsrecreatie in Ermelo. Elke twee jaar analyseert de gemeente de bestaande gegevens en wordt ondernemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Uit de vragenlijst blijkt dat ondernemers in de recreatiesector vooral investeren in het verbeteren van bestaande capaciteit. De investeringen in duurzaamheden blijven op gelijk peil. Van de ondernemers in Ermelo biedt 35 procent voorzieningen voor zorgvraag aan. De meest voorkomende voorzieningen zijn parkeerplaatsen voor minder validen, invalidentoiletten en toegankelijkheid.

BELEID De recreatiesector is van groot belang voor Ermelo. Daarbij speelt dat de stimuleringsagenda afloopt. Om een vervolg hieraan te geven worden onder meer het centrummanagement Ermelo, de VVV, de Recron (belangenorganisatie toeristische sector) en de VERON (Vereniging van Ermelose Recreatie Ondernemers) bij het opstellen van nieuw beleid betrokken. Ook wordt aansluiting gezicht bij het programma Veluwe op 1. Voor de monitor zijn 126 ondernemers benaderd. Hiervan stuurde 32,5 procent de vragenlijst terug. Dat cijfer wordt aangenomen een betrouwbaar beeld te geven van de ontwikkelingen.