• Vertegenwoordigers van de verenigingen met hun cheque.

    Gerda van Loo

Ruim 15.000 euro voor dertig clubs in Ermelo

ERMELO Ruim 150 clubs deden mee met de Rabobank Clubkas Campagne. Rabobank Randmeren verdeelt 70.000 euro, waarvan 15.193,23 euro in Ermelo. Dertig verenigingen en stichtingen uit Ermelo deden mee. De cheques werden uitgereikt op het Rabobank kantoor.

Verenigingen en stichtingen voerden campagne op Facebook, Twitter en via e-mail om zoveel mogelijk stemmen te werven voor hun eigen club. Leden van Rabobank Randmeren konden in oktober stemmen op hun favoriete clubs. En dat gebeurde massaal. Bijna achtduizend stemmen ontving de bank van haar leden. Eén stem bleek daarmee 9,32 euro waard.

Kantoordirecteur Marcel Korving vertelt: ,,Ik ben trots op de lokale verenigingen en stichtingen, die veelal met vrijwilligers en weinig financiën hun doelen nastreven. Daarom ondersteunen wij hen via de Clubkas Campagne. Niet alleen met geld, maar ook met het delen van kennis. Op de startavond vertelde oud topvolleyballer Peter Blangé zijn verhaal als ambassadeur van Spieren voor Spieren. 

Met de Clubkas Campagne ondersteunt Rabobank Randmeren clubs en geeft hen een zo een steuntje in de rug om hun dromen te verwezenlijken.