• Ook Ermelo ontbeert een toilet op het station.

    Wijnand Kooijmans
  • De overweg doorsnijdt het station Ermelo van de fietsenstalling.

    Wijnand Kooijmans

Samenwerkende Seniorenbonden beoordelen stations Ermelo en Harderwijk

ERMELO/HARDERWIJK Wethouder Jan van Eijsden van de gemeente Ermelo vindt de kritiek op verkeerd gestalde fietsen bij het NS-station in deze plaats niet geheel terecht. De werkgroep Verkeer en Vervoer van de Samenwerkende Seniorenbonden in Gelderland heeft in de Pineta in Nunspeet een rapport gepresenteerd over de toegankelijkheid van de stations langs de spoorlijn tussen Amersfoort en Zwolle. Hierin wordt de conclusie getrokken dat Ermelo voldoende stallingsruimte heeft voor fietsen maar dar veel fietsen buiten de rekken staan. Van Eijsden wijst erop dat de gemeente regelmatig controleert en verkeerd gestalde fietsen worden verwijderd. Deze kunnen tegen betaling van een vergoeding dan eventueel door de eigenaren weer worden opgehaald. Volgens hem heeft dit beleid ertoe geleid dat er duidelijk minder fietsen verkeerd worden gestald.

Wijnand Kooijmans

Pluspunt wordt genoemd de aanwezigheid van een wachtruimte en een informatieloket met een servicemedewerker. Nadeel wordt gevonden dat bij deze medewerker niet de mogelijkheid bestaat een kaartje te kopen, maar men dit moet doen bij een ticketautomaat. Ook de afwezigheid van een toilet in de stationshal wordt als minpunt aangemerkt. Er is wel de mogelijkheid een consumptie te kopen in een kleine kiosk. Gedeputeerde Conny Bieze van de provincie Gelderland zegde tijdens de presentatie toe zich hard te maken voor de komst van toiletten op alle stations. Het is echter geen bevoegdheid van de provincie zelf.

De parkeerplaats voor auto's wordt als ruim voldoende beoordeeld. Mede door de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten, een Kiss en Ride zone en de twee oplaadpunten voor elektrische auto's. Als pluspunt wordt ook genoemd dat de stationshal goed toegankelijk is voor blinden door een blinden geleide lijnen en het gebruik van braille op de verschillende automaten. Bijzonder wordt het genoemd dat de in- en uitstapassistentie op station Ermelo op afspraak wordt geleverd door een plaatselijk taxibedrijf.

Harderwijk is als station weliswaar beoordeeld maar de verkregen informatie wordt gezien als weinig relevant gezien vanwege de huidige renovatie van het station. Wel wordt gepleit voor een parkeerterrein waar langer dan twee uur achtereen kan worden geparkeerd. De geplande fietsenstalling wordt als voorbeeld gezien hoe deze er in de toekomst kunnen gaan uitzien.

Voor beide stations geldt als pluspunt dat lopen op de spoorbaan wordt verhinderd door grote rubberen matten. De werking hiervan wordt in een later stadium definitief geëvalueerd.

Tijdens de presentatie werd erop gewezen dat de spoorlijn aanvankelijk alleen als militair project is aangelegd en dan tussen Amersfoort en Harderwijk. Reden was de aanwezigheid van kazernes in deze laatste plaats. Pas later is de spoorlijn doorgetrokken, eerst naar Hattemerbroek en later naar Zwolle. De eerste stations werden veelal in 1863 in gebruik genomen, maar daarna regelmatig verbouwd. Het streven van Harderwijk om een stopplaats voor de intercity te worden wordt gesteund. De stoptrein heeft 56 minuten nodig om het totale traject af te leggen, de intercity raast in 35 minuten over de Veluwe.