Samenwerking ZNWV en St Jansdal

HARDERWIJK De farmaceutische zorg voor de Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) wordt uitgevoerd door de ziekenhuisapothekers van ziekenhuis St Jansdal. Deze samenwerking op het gebied van alle zorg rondom geneesmiddelen is vastgelegd in een overeenkomst. Deze werd ondertekend door mevrouw Margreeth Kasper de Kroon, Raad van Bestuur ZNWV, de heren Albert Arp, voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis St Jansdal en Frans Lindelauf, ziekenhuisapotheker en hoofd ziekenhuisapotheek St Jansdal.

Farmaceutische zorg omvat alle zorg rondom geneesmiddelen en heeft betrekking op de inkoop, bereiding, aflevering en de distributie van de geneesmiddelen voor alle locaties en instellingen van de ZNWV. De ziekenhuisapothekers geven naast de verstrekking van medicatie ook informatie en advies. Ook controleren zij of de cliënten geen onnodige of verkeerde geneesmiddelen gebruiken.

Ziekenhuisapotheker Frans Lindelauf: "Het doel van de samenwerking is dat de cliënten van de ZNWV de juiste geneesmiddelen krijgen en deze op de juiste manier gebruiken." De ziekenhuisapothekers zijn opgeleid als experts in geneesmiddelen. "In samenwerking met andere zorgprofessionals dragen wij bij aan een correct geneesmiddelengebruik." Bestuurder Margreeth Kasper de Kroon van de Zorggroep Noordwest-Veluwe is om meerdere redenen blij met de samenwerking: "Niet alleen omdat de medicatieveiligheid hiermee toeneemt, maar zeker ook omdat we gezamenlijk de verantwoordelijk nemen voor een goede kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen op de Veluwe."

De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar. Hiermee wordt de samenwerking op dit gebied, die sinds 2001 bestaat, gecontinueerd.

Fotobijschrift: (v.l.n.r. ) Albert Arp (voorzitter Raad van Bestuur St Jansdal), Margreeth Kasper de Kroon (Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe) en Frans Lindelauf (ziekenhuisapotheker en hoofd ziekenhuisapotheek St Jansdal) ondertekenen een overeenkomst voor de samenwerking tussen ZNWV en St Jansdal ten behoeve van de farmaceutische verzorging