• Waterschap Vallei en Veluwe

'Schone watergangen in Stadsweiden en Drielanden'

HARDERWIJK In droge tijden water zoveel mogelijk vasthouden, in natte tijden water afvoeren en watergangen voor planten, dieren en mensen gezond houden. Om die redenen baggert Waterschap Vallei en Veluwe de sloten in de wijken Stadsweiden en Drielanden in Harderwijk. Begin november is het werk gestart, eind februari 2019 moet de klus klaar zijn.

De Heer land en water BV uit Polsbroek voert in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe de werkzaamheden uit. Gestart wordt rond het ziekenhuis St. Jansdal. Een andere ploeg start in het zuiden van Drielanden. Op deze manier wordt steeds ten noorden en ten zuiden van de A28 gebaggerd.

Ter hoogte van de Couperussingel is het waterschap van plan een natuurvriendelijke oever langs de watergang te graven. Zo'n geleidelijk verloop van nat naar droog biedt waterplanten, amfibieën en watervogels een beter leefgebied, meldt het Waterschap. 

De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd met schuifboten en graafmachines. Bij elkaar wordt 12.000 kubieke meter baggerspecie uit de watergangen verwijderd. De specie wordt op de kant in vrachtwagens geladen en getransporteerd naar een depot buiten Harderwijk.
Direct omwonenden ontvingen bericht van de werkzaamheden in hun buurt. Waterschap Vallei en Veluwe doet er naar eigen zeggen alles aan om overlast tot een minimum te beperken, maar vraagt begrip voor eventuele hinder vanwege een tijdelijke wegafzetting of transportbewegingen.