• Wijnand Kooijmans

Schriftelijke vragen rond shop-in shop Ermelo

ERMELO Het winkelcentrum van Ermelo kampt met leegstand. Het is daarom, zo zegt raadslid Bart Willemsen (CDA) volstrekt ongeloofwaardig en onjuist om in kringloopwinkel De Zaak oogluikend toe te staan dat er zich hier shop-in-shops winkels kunnen vestigen.

Wijnand Kooijmans

Hij heeft deze zaak al in de raadscommissie aan de orde gesteld maar de beantwoording was, naar zijn mening, niet bevredigend. Reden nu schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Willemsen verwijst naar de omgevingsvergunning voor het pand welke in januari 2019 is afgegeven voor het pand aan De Herderlaan waarin in het verleden de koekjesfabriek was gevestigd. In deze vergunning voor kringloopwinkel De Zaak is als voorschrift opgenomen dat uitsluitend detailhandel mag plaatsvinden ten behoeve van de kringloopwinkel. Shop-in-shop concepten en dergelijke zijn nadrukkelijk verboden.

Door Willemsen wordt erop gewezen dat uit een artikel in onder meer Ermelo van Nu blijkt dat er wel degelijk sprake is van een shop-in-schop. In de hal zijn een aantal shop-in-shops die ook duurzaam bezig zijn. Daarnaast wijst hij op een op artikel op de vrijwilligers vacaturebank dat De Zaak vrijwilligers vraag. Hij vindt dat publicaties elkaar tegenspreken.

Reden voor hem het college te vragen of zij kunnen bevestigen dat er daadwerkelijk geen shop-in-shop wordt gerealiseerd in De Zaak van Ermelo. Ook vraagt hij naar de definitie welke het college hanteert voor shop-in-shop en welke maatregelen worden genomen zodat De Zaak zich aan de vergunning houdt.