• AVC,NKI-AVL

St Jansdal en Antoni van Leeuwenhoek tekenen intentieverklaring

HARDERWIJK - Het Antoni van Leeuwenhoek dat bestaat uit een ziekenhuis en eenonderzoekscentrum en ziekenhuis St Jansdal Harderwijk hebben de intentie debestaande samenwerking te intensiveren. Dit is vastgelegd in een verklaringdie op vrijdag 10 oktober is ondertekend door drs. J.A.I. Voorburg, lidRaad van Bestuur ziekenhuis St Jansdal en prof. dr. E. Voest, lid Raad vanBestuur Antoni van Leeuwenhoek.De ziekenhuizen werken al een aantal jaren succesvol samen door hetbehandelplan van oncologische patiënten in teamverband te bespreken en vastte stellen. Hiermee willen zij bereiken dat patiënten uit het St Jansdalde best mogelijke zorg krijgen, zo veel mogelijk conform de inzichten enbehandelmethodes van het Antoni van Leeuwenhoek**. **De volgende stap wordtdat de ziekenhuizen samen per diagnose een zorgpad gaan ontwikkelen,waarbij per onderdeel wordt vastgesteld hoe en door wie dit moet wordengedaan. Het Antoni van leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop inde unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten hetverschil maakt en mag als enige in Nederland de naam voeren vanComprehensive Cancer Center. Het St Jansdal is een algemeen ziekenhuis datonder andere oncologische zorg levert aan patiënten binnen haarverzorgingsgebied en onderscheidt zich door onder andere het behaaldeNIAZ-certificaat met bijbehorend predicaat *Center of excellence.De Raad van Bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek is blij met desamenwerking met het St Jansdal. Het Harderwijkse ziekenhuis staat zeergoed bekend en is een betrouwbare en solide partner.Het St Jansdal is een voorstander van samenwerking tussen algemene enspecialistische ziekenhuizen. Zodoende wordt in het St Jansdal ook de meercomplexe zorg toegankelijk gemaakt met hulp van een gespecialiseerdpartnerziekenhuis. Ieder van partijen blijft ondanks de samenwerkingvolledig en zelfstandig verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de eigenpatiënten.*De beoogde samenwerking sluit aan bij het landelijke beleid aangaandevolumenormen en specialisatie 'dichtbij waar mogelijk, ver weg waar nodig'.In het geval dat een behandeling niet in het St Jansdal kan wordenaangeboden en wel in het Antoni van Leeuwenhoek, worden patiënten inprincipe naar het gespecialiseerde ziekenhuis doorverwezen en zodra datmogelijk is ook weer terugverwezen. De keuzevrijheid van patiënten blijfthierbij uiteraard voorop staan. *