St Jansdal tekent contract nieuw EPD

HARDERWIJK - Na een lange voorbereidingstijd, gesprekken met leveranciers en veel onderzoek heeft ziekenhuis St Jansdal gekozen voor de aanschaf en implementatie van Epic als nieuw EPD systeem voor het ziekenhuis. Dit systeem heeft vooral in Amerika, maar inmiddels ook in Nederland bij een aantal ziekenhuizen, zijn kwaliteiten bewezen. Albert Arp, voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis St Jansdal, en Fritz Schmidt, CEO van Epic, tekenden op 16 december jl. het contract voor de aanschaf en implementatie van het systeem.Epic is een systeem dat vooral in Amerika een grote staat van dienst heeft: meer dan 250 ziekenhuizen, waaronder 62 UMC's, gebruiken het daar. Ook in Nederland werken al diverse ziekenhuizen met Epic. Het is één geïntegreerd systeem dat alles rondom de zorg voor de patiënt vastlegt: van de inschrijving van een patiënt, de afspraken, de behandelstappen, medicatie, klinische notities tot de registratie van DBC's. Het schakelen tussen verschillende (deel)systemen is straks verleden tijd en de (IT)-ondersteuning van de zorg verloopt veel efficiënter. Elke zorgverlener beschikt op elk moment over de juiste informatie. Dat verbetert de overdracht tussen professionals en daarmee de kwaliteit en veiligheid van zorg. In het nieuwe EPD staat samenwerking tussen professionals centraal. Ook de patiënt zal elektronisch actief kunnen meesturen in zijn of haar ziekte-/zorgproces. Het Epic-platform is een modern geïntegreerd EPD-platform, waar alle bij de zorg betrokken doelgroepen open en efficiënt elektronisch kunnen samenwerken.Het nieuwe EPD raakt iedereen in het ziekenhuis: van artsen tot verpleegkundigen en van baliemedewerkers tot financiële medewerkers. Het gaat hier niet om een ICT project, maar om het optimaliseren van de werkprocessen van het ziekenhuis welke ondersteund gaan worden met moderne (ICT)-hulpmiddelen. De werkprocessen moeten op elkaar afgestemd worden. Informatie wordt zo vastgelegd dat deze ook door anderen gebruikt kan worden. Belangrijk is vooral ook dat afdelingen uniform gaan (samen)werken en registreren. Dit project is een direct uitvloeisel van de ingezette strategie van het ziekenhuis om een hoogwaardig zelfstandig ziekenhuis te zijn dat intensief samenwerkt met haar patiënten en andere zorgverleners om te komen tot optimale zorgverlening.De implementatie van Epic zal ongeveer achttien maanden duren. Hierbij zijn veel medewerkers uit de gehele organisatie betrokken. Naar verwachting gaat het nieuwe werken in het najaar van 2016 voor iedereen in één keer van start.Foto: Albert Arp (l), voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis St Jansdal, en Fritz Schmidt (r), CEO van Epic, tekenden op 16 december jl. het contract voor de aanschaf en implementatie van Epic.