• Een voorbeeld van een tiny house.

    Edith Hazelzet

Start pilot met Tiny Houses in Drielanden

HARDERWIJK Het college van Harderwijk wil een pilot starten met Tiny Houses aan het Rappad op de oude locatie van C1000 in de wijk Drielanden. De gemeenteraad had al eerder een motie aangenomen te experimenteren met Tiny Houses in een locatie in Harderwijk.

In het afgelopen half jaar heeft de gemeente Harderwijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het realiseren van Tiny Houses. Hiervoor konden belangstellenden inbreng leveren.

In de woonvisie is de behoefte voor goedkoop klein wonen opgenomen. De pilot moet nog verder uitgewerkt worden. Bij dit proces worden de omgeving en mogelijk toekomstige bewoners betrokken. Het voorstel wordt op 15 februari behandeld in de commissie Ruimte en op 8 maart in de gemeenteraad.