• Simon Miske

Stichting Proo verduurzaamt basisscholen

ERMELO De Openbare Basisschool 'De Arendshorst' in Ermelo is de eerste school van Stichting Proo waar zonnepanelen zijn geplaatst. Op woensdag 27 mei heeft wethouder van onderwijs in Ermelo, Klappe samen met een leerling het zonnestroomsysteem feestelijk in gebruik genomen. De school voorziet hiermee zichzelf van duurzame energie. Met de energiedisplay en een speciaal ontwikkeld lespakket over duurzaamheid leren leerlingen meer over zonne-energie.

Komende periode worden zeven basisscholen op de Noord-Veluwe voorzien van zonnepanelen en LED-verlichting. Hiermee worden de scholen 100% zelfvoorzienend. Door een nieuwe aanbesteding hoeven de scholen zelf niet te investeren. KiesZon investeert, beheert en zorgt voor het onderhoud van de installaties. Zo worden deelnemende scholen binnen een huur concept geheel ontzorgd. Naast de zonnepanelen wordt er in de scholen ook een display geplaatst waarop de leerlingen kunnen zien hoeveel zonnestroom de installatie opwekt. Samen met het interactieve lespakket leren leerlingen door proefjes hoe zonne-energie werkt.

Gerrit Laarman, Facilitair medewerker Stichting Proo: 'Vanuit oogpunt van verduurzaming en kostenbesparing gaan wij dit jaar openbare basisscholen voorzien van zonnepanelen en LED-verlichting. We vinden het ook belangrijk dat de leerlingen hier bij betrokken worden. Daarom gebruiken we het lesmateriaal dat is ontwikkeld door KiesZon en komt er een informatiepaneel in de school. Daarop is precies te zien hoeveel energie de zonnepanelen opwekken'.

'IGEV, Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe, heeft Stichting Proo professioneel ondersteund met inhoudelijk advies, de begeleiding van het aanbestedingstraject en het afsluiten van de zonnestroom contracten voor de openbare basisscholen. Ik hoop dat ook andere scholen in de regio deze stap gaan zetten' aldus Laarman.