Strooiploeg Harderwijk klaar voor winter

HARDERWIJK - De winter staat weer voor de deur en dat kan de nodige risico's voor het wegverkeer met zich meebrengen. De medewerkers van de afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) van de gemeente Harderwijk staan klaar om bij gladheid de wegen en fietspaden berijdbaar te houden. Zij berichten hierover via Twitter @gemharderwijk.De afdeling BOR is wegbeheerder voor alle wegen binnen de gemeente Harderwijk, met uitzondering van de provinciale weg N302 en de A28. Hiervoor zorgen de provincie en Rijkswaterstaat. Om half vier 's nachts wordt letterlijk de wekker gezet om de actuele weerssituatie te beoordelen. Als er gestrooid moet worden, zijn tegen vijf uur de strooiwagens opgebouwd en beladen met personeel en materiaal. Tegen half acht zijn alle routes gestrooid. De te rijden strooiroutes zijn door het college vastgesteld. Elke route heeft ongeveer een lengte van zo'n 50 km en neemt 2,5 tot 3 uur in tijd beslag. Bij aanhoudende gladheid wordt dezelfde routes nog eens gereden. Als de hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en het fietspadennet gestrooid zijn, gaan de strooiers zo nodig nog de wijk in. Dit doen ze alleen bij ernstige gladheid omdat de tienduizenden kilo's zout erg schadelijk zijn voor het milieu. De strooiroutes zijn in te zien in de Stadwinkel in het stadhuis en op www.harderwijk.nl/strooiroutes.