• archieffoto

    ANP Foto

Toestemming verhuizing Orka Morgan blijft overeind

HARDERWIJK Het certificaat voor de overdracht van de orka Morgan van het Dolfinarium in Harderwijk naar de Loro Parque Foundation in Tenerife wordt niet nietig verklaard. De Raad van State heeft een bezwaar van de Stichting Free Morgan Foundation in Zeist afgewezen (FMF). Dat betekent dat de orka daar mag blijven.

Wijnand Kooijmans

Het hoogste Nederlandse rechtscollege houdt daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in stand. Het certificaat werd aangegeven voor het verrichten van onderzoek en ten behoeve van educatie.

De orka werd in 2010 ernstig verzwakt aangetroffen in de Waddenzee en vervoerd naar het Dolfinarium in Harderwijk. In  2011 werd door de staatssecretaris van economische zake het benodigde EG-certificaat verleend voor de overdracht van Morgen naar Loro Parque. Tegen dat besluit zijn alle mogelijke rechtsmiddelen aangewend met als eindresultaat de uitspraak van de Raad van State in 2014 het certificaat in stand te laten. Daarmee is de afgifte niet meer te betwisten.

FOKKEN FMF blijft bij het standpunt dat de staatssecretaris het certificaat niet had mogen afgeven. Bij de rechtbank is aangevoerd dat Loro Parque vanaf het begin de intentie had om met Morgan, die ten tijde van de zitting drachtig was, te fokken en daarmee andere intenties had dan de Nederlandse autoriteiten aannamen bij de afgifte van het certificaat.

De rechtbank was van mening dat de minister de aantijgingen wel had moeten beoordelen en dat heeft nagelaten. Op grond daarvan werd de FMF in het gelijk gesteld. De rechtbank hield de afgifte van het certificaat wel in stand. Volgens de rechters heeft de organisatie niet aannemelijk gemaakt dat Morgen vanaf het begin bestemd was voor fokdoeleinden en niet voor onderzoek en onderwijs. Dat laatste sluit overigens, zo oordeelde de rechtbank, niet uit dat de orka drachtig zou worden.

PARING In het beroep bij de Raad van State geeft het FMF aan dat zij wel degelijk heeft aangetoond dat Morgen wordt gebruikt om te fokken. Volgens hen is Morgan blootgesteld aan paring zonder anticonceptie en verkeerde zij in een situatie van gevangenschap waarin ze niet zelf kon beslissen in welke ruimte met welke sekse zij verbleef. De organisatie ziet dat als een vorm van door mensen gestuurde voortplanting.

Verwezen wordt naar een krantenartikel uit 2017 waarin de directeur van Loro Parque verklaart dat Morgan zeker moeder zal worden in de toekomst. De Raad van State vindt deze bezwaren ongegrond omdat onder meer is voldaan aan de voorwaarde voor onderzoek dat de bescherming of instandhouding van het soort op het oog heeft.

SHOWS FMF voert verder aan dat Morgan zeer intensief voor dagelijkse shows wordt gebruikt. Volgens hen hebben deze shows educatief geen toegevoegde waarde. Ook hierin krijgt de organisatie ongelijk van het hoogste rechtscollege. Loro Parque is een dierentuin waarmee de educatieve functie is gewaarborgd.

Ook de kritiek dat Loro Parque onvoldoende het dierenwelzijn waarborgt wordt niet gedeeld door de Raad van State. Indien de organisatie vindt dat Loro Parque dat niet kan waarborgen dan moet de FMF een procedure aanspannen in Spanje. Het rechtscollege zegt dat uit niets is gebleken dat de Spaanse overheid dergelijke regelgeving niet handhaaft.

Dat maakt dat de FMF op alle punten in het ongelijk wordt gesteld.