• De op te heffen overweg aan de Horsterweg.

    Wijnand Kooijmans

Tunnnelbak onder spoor gewenst in Ermelo

ERMELO Met de aanleg van een tunnelbak wil het Ermelose college van burgemeester en wethouders de toegankelijkheid voor het verkeer veilig stellen. Ook kunnen dan drie spoorwegovergangen worden afgesloten.

Wijnand Kooijmans

In het kader van de concept bereikbaarheidsagenda van de regio Noord Veluwe vraagt het college om een onderzoek naar de mogelijkheden van een tunnelbak. Deze is tot nu toe nog niet opgenomen in de plannen. Ook wordt gevraagd te kijken welke partners er gevonden kunnen worden - naast gemeente en provincie - verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor een goede bereikbaarheid van Ermelo. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld bedrijven en instellingen.

ONTWIKKELINGEN Wethouder Wouter Vogelsang wil graag vroegtijdig inspelen op mogelijke ontwikkelingen op het spoor. Zoals de wens van Harderwijk intercity station te worden, maar ook de komst van een kwartiersdienst voor stoptreinen. Gezien de drukte op het spoor zouden de vier extra treinen niet stoppen op de stations van Ermelo en Putten. ,,Dan krijgen wij wel de lasten maar niet de lusten", zo zegt Vogelsang.

De wethouder is overigens wel voorstander van de extra treinen. ,,Ik heb veel met de trein gereisd. Dan kon je in Nijkerk al niet meer zitten en zat je als sardientje in blik in de trein." Plannen voor een keerlus tussen Harderwijk en Nunspeet vielen eerder af vanwege de hoge kosten.

RIOOL Gekeken is naar mogelijkheden bestaande overwegen te ondertunnelen. Dat is in de praktijk bij de Telgterweg alleen mogelijk wanneer het bestaande riool wordt verlegd dat parallel aan de spoorlijn loopt. Een te kostbare zaak. Ook een ondertunneling van de Horsterweg is niet mogelijk. Bovendien speelt mee dat de Dokter van Dalelaan eigenlijk van een geluidsscherm moet worden voorzien. Wethouder Vogelsang is daar geen voorstander van. Hij ziet zo'n scherm als een soort van Berlijnse muur in Ermelo. Met een tunnelbak kunnen de overwegen in de Horsterweg, bij het NS-station en de Telgterweg worden opgeheven. ProRail maar ook de provincie Gelderland zijn voorstander van het verdwijnen van overwegen. Ook vermindert de kans op zelfdoding bij een tunnelbak op dit deel van het spoortraject.

KOSTEN Vogelsang heeft geen idee van de kosten. Onder meer moet in het onderzoek worden bekeken wat de consequenties zijn voor het huidige NS-station. ,,Maar ik schat de kansen op een tunnelbak reëel in. Anders zouden we ook niet om een onderzoek vragen. Ik zou al blij zijn wanneer het plan binnen tien tot vijftien jaar kan worden gerealiseerd."

Extra treinen maakt dat, zonder tunnelbak, de wachttijden voor het verkeer aanzienlijk meer worden. Nu moeten de bomen al minimaal acht keer per uur worden gesloten. Naast de extra treinen voor onder meer goederenvervoer. ,,Met de komst van een tunnelbak willen we de bereikbaarheid van Ermelo waarborgen voor de toekomst en zeker voor de woonwijk Ermelo-West." Samenwerking met de regio vindt het college belangrijk. Dat maakt het op gemeentelijk niveau gemakkelijker de Ermelose doelstellingen te realiseren.