• Het natuurschoon maakt dat de gemeente in het onderhoud van de begraafplaats mee wil betalen uit de pot openbaar groen.

    Wijnand Kooijmans

Twijfels over kosten begraven in Ermelo

ERMELO Is begraven in Ermelo goedkoper dan in de omringende gemeenten? Volgens het college van burgemeester en wethouders wel. Maar Gijs van Waversveld van de uitvaartvereniging De Varenhof zegt dat begraven in Ermelo 34 procent duurder is dan in deze gemeenten. Het gaat om de algemene begraafplaats Koningsvaren.

Wijnand Kooijmans

Het onderwerp kwam ter sprake in de raadscommissie bestuur en middelen waar de exploitatie van de begraafplaats werd besproken. Het college wil tweehonderdduizend euro aan kosten toerekenen aan de begraafplaats. De resterende kosten van 91.000 euro worden gedekt uit de middelen welke beschikbaar zijn voor onderhoud gedenksteen/openbare ruimte.

PRIJZEN Van Waversveld vindt dat de gemeente wel wat ruimhartiger kan zijn als het gaat om het bijdragen aan het onderhoud van de begraafplaats. Hij vindt de prijzen welke de gemeente hanteert enorm hoog. Dat maakt, zo gaf hij aan, dat steeds meer mensen vanwege de kosten kiezen voor een crematie.

Wethouder Leo van der Velden geeft aan dat begraven in Ermelo al kan voor een bedrag van achthonderd euro met twintig jaar grafrecht. Terwijl een crematie minimaal twaalfhonderd euro kost. Het gaat dan om een algemeen graf. Met de achthonderd euro is Ermelo absoluut de laagste wat betreft kosten. Volgens de gemeente Ermelo is er ook geen sprake van uitwijkgedrag naar andere gemeenten vanwege de kosten.

GEMAKKELIJKVan der Velden vindt het ook erg gemakkelijk nu te roepen dat de cijfers zoals de gemeente deze naar buiten heeft gebracht niet kloppen. Mede omdat dat niet eerder is aangegeven. Hij vindt dat met het doemdenken over de tarieven eens moet worden gestopt. ,,We moeten meer uitdragen dat voor elke portemonnee wij een goede dienstverlening kunnen leveren tegen redelijke tarieven."

Om weer grafrechten voor tien jaar in te voeren voelt wethouder Van den Velden weinig. Mede omdat dit kostenverhogend kan werken als het gaat om de tarieven. ,,De kosten van achthonderd euro nu worden hierdoor zeker geen 400 euro."

RUIMEN Van der Velden wil ook vasthouden aan de optie graven te ruimen. Volgens hem besluiten mensen anders te gemakkelijk de grafrechten niet te verlengen. Ook dat werkt kostenverhogend. Voor 2019 moet rekening worden gehouden met een tariefsverhoging waarbij ook de uitgestelde verhoging van 2018 wordt meegenomen. Een definitief percentage is nog niet genoemd.

De kritiek kwam vooral van de zijde van de oppositiepartijen CDA en ChristenUnie.Zowel Dick te Brake (CDA) als Dick Tillema (ChristenUnie) vinden dat er toch meer duidelijkheid moet komen over de cijfers. Dit gezien de kritiek van uitvaartvereniging Varenhof. Het college heeft tot de definitieve vaststelling in de gemeenteraad de tijd hierover in gesprek te gaan met de vereniging. Eventuele gevolgen van de komst van een natuurbegraafplaats zijn nog niet berekend.