• De heren Vasseur, Voûte, Tjerk Seijffert en burgemeester Harm-Jan van Schaik.

    Ton Pors

Uitreiking gouden medaille aan Tjerk Seijffert

HARDERWIJK De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen heeft aan twee moedige inwoners van Harderwijk een medaille toegekend voor hun bijzondere verdienste bij redding van iemand die in verdrinkingsgevaar verkeerde. Zij zijn een voorbeeld voor de samenleving. Burgemeester Harm-Jan van Schaik reikte aan de heer Tjerk Seijffert de gouden medaille uit op 7 april op het stadhuis van Harderwijk.