• Robin van Lonkhuijsen

Uitspraak voor camping De Haeghehorst met landelijke gevolgen

ERMELO Een uitspraak van de Hoge Raad heeft niet al te veel gevolgen voor de financiële inkomsten van de gemeente Ermelo. Dat zegt wethouder Jan van Eijsden nadat hier ambtelijk onderzoek naar is gedaan. Het betreft een zaak rond de belasting op recreatiewoningen die was aangespannen door de eigenaar van camping De Haeghehorst aan de Fazantlaan in Ermelo. De uitspraak betekent dat vakantiewoningen, die geschikt zijn als woning, door de gemeente bij belastingaanslagen als woning moeten worden aangemerkt. Ook indien permanente bewoning niet is toegestaan. Daarmee vervalt voor de gemeente het recht gebruikersbelasting te heffen. Voor de eigenaren geldt het woningtarief.

Wijnand Kooijmans

De uitspraak heeft gevolgen voor de gemeente Ermelo, maar ook voor andere gemeenten. Het betekent dat ook zij hun wijze van innen van belastingen moeten aanpassen aan de uitspraak van de Hoge Raad met ingang van 2017. De uitspraak geldt voor heffingen in de periode van 2014 tot 2016. Het rechtscollege heeft wel bepaald dat het vonnis alleen geldt voor indieners van bezwaarschriften. Indien geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheden bezwaar te maken, zijn de belastingaanslagen onherroepelijk. Hier kan niet op worden teruggekomen, ook niet na een gerechtelijke uitspraak.

Dat betekent, zo geeft Van Eijsden aan, dat de gevolgen voor de gemeente Ermelo over de afgelopen periode maar zeer beperkt zijn. Het geldt alleen voor de vakantiewoningen op De Haeghehorst. Voor 2017 moet Ermelo de heffingen aanpassen. Van Eijsden: ,,Door ons is berekend dat we hierdoor jaarlijks 95.000 euro minder aan inkomsten ontvangen. Maar hier staat tegenover dat we wellicht een hogere uitkering van het Rijk krijgen uit het gemeentefonds, omdat het aantal woningen door de uitspraak toeneemt."

Voor 2017 heeft de uitspraak nog geen gevolgen voor de hoogte van de riool- en afvalstoffenheffing. ,,Maar wellicht voor 2018 en verdere jaren wel", zegt Van Eijsden. ,,Bij de aststelling van de begroting voor 2018 moeten hierover nog een aantal keuzen worden gemaakt. Daarover gaan we ons de komende maanden beraden."

De Haeghehorst is eigendom van een landelijke keten van recreatieparken. ,,Het ging hier om een proefproces", zegt Van Eijsden. Duidelijk is dat de uitkomst consequenties heeft voor alle gemeenten in Nederland. ,,Want het is wel een uitspraak die geldt voor alle vakantieparken", geeft Van Eijsden aan. ,,Wij hebben nu de gevolgen berekend, de meeste andere gemeenten moeten dat de komende tijd nog doen omdat de uitspraak voor hen nieuw is."

(Foto puur ter illustratie, red.)