• Voorlopig geen promenade, maar parkeerterrein en groen.

    Mieneke Braakman

Uitstel deel plannen Boulevard: voorlopig parkeerplaats en groen

HARDERWIJK Een groot deel van de nieuwe Boulevard wordt de komende jaren niet bebouwd. Het gaat om de gehele strook aan de overkant van de huidige Boulevard, tussen de vissershaven en het Strandeiland met een oppervlakte van 1400 vierkante meter. Hier is een zogeheten 'plint' gepland met een parkeergarage, hotel, winkeltjes, bioscoop, fitnesscentrum en casino. Omdat er nog steeds geen investeerders zijn, wordt het gebied voorlopig deels parkeerplaats en deels met groen ingeplant.

Mieneke Braakman

Het plan was en is volgens wethouder Pieter Teeninga en het Projectbureau Waterfront nog steeds, om hier een wandelpromenade te realiseren met een drielaags parkeergarage met zevenhonderd plaatsen, een hotel, toeristische winkeltjes, bioscoop en ander vertier. Maar het wil niet vlotten. De nieuwe eigenaar van het Dolfinarium zag af van het plan om drie panden in de plint te betrekken. Ook een partij die een hotel in het gebied wilde ontwikkelen, trok zich terug.

Het Projectbureau Waterfront moest in 2016 op zoek naar nieuwe partijen. Teeninga was er destijds nog wel van overtuigd, dat de herontwikkeling van het Boulevardgebied in de periode tot 2019 haalbaar was. Maar daar lijkt nu geen sprake meer van.

ONMOGELIJK Teeninga: ,,De daadwerkelijke bouw van het programma in de plint zal niet eerder dan in 2019 kunnen plaatsvinden.'' Maar de directeur van het Projectbureau, Frank Brouwer, zegt dat dit onmogelijk is. ,,Als er op dit moment getekend zou worden door investeerders, duurt het nog zo'n drie jaar voor er werkelijk gebouwd kan worden. ,,Er is nog geen bouwplan en ook door bestemmingsplanprocedures ben je zo drie jaar verder.'' Maar er zijn nog geen investeerders. Wel zijn er volgens Brouwer en Teeninga gesprekken gaande met partijen. Teeninga: ,,Tot die tijd kan het gebied voor andere functies worden ingezet. Een deel van het gebied kan geschikt worden voor 250 parkeerplaatsen. Het resterende deel krijgt een groeninrichting.'' De parkeerplaatsen komen naast het Dolfinarium. ,, Het college heeft het volste vertrouwen dat die lijn in het Boulevardgebied zal kunnen worden voortgezet en dat een aantrekkelijk verblijfsklimaat voor bewoners en bezoekers van Harderwijk zal worden gerealiseerd.''

DOLFINARIUM De horecaondernemers langs de oude stadsmuur zijn verdeeld. Cor van Beek van hotel-restaurant Allure en Gert Reijersen van café-restaurant De Admiraal zien met lede ogen aan, hoe het 's avonds een 'zwart gat' wordt aan de overkant. ,,De parkeergarage zou als eerste worden gebouwd. Eerlijk gezegd, hebben we er geen vertrouwen in dat die er nog komt'', zeggen ze. ,,Zo'n grote parkeergarage is door de onzekere toekomst van het Dolfinarium, niet meer reëel. '' Het Dolfinarium verkeert financieel in zwaar weer. John Kok van restaurant Johannes Kok is wel positief. ,,Die tijdelijke oplossing met parkeerplaatsen is een voordeel. Nu kunnen kortparkeerders op de Boulevard iets komen nuttigen.'' De looproute voor het publiek gaat voorlopig vanaf de entree van het Dolfinarium naar de brug ter hoogte van de Vischpoort. De hoofdroute van en naar het Dolfinarium loopt via de bruggen over de Vissershaven en de Stadshaven tegenover restaurant Johannes Kok.