• Google Maps

Uitstel legalisering bebouwing Tomassen Duck To

ERMELO Een extern adviseur moet beoordelen of de gegevens die zijn aangeleverd door het bedrijf Tomassen Duck To het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen kan rechtvaardigen.

Wijnand Kooijmans

Met de verklaring kan het college de aanwezige, maar op dit moment nog illegaal gelegaliseerde bebouwing legaliseren. Dat maakt dat het bedrijf weer binnen het vorig jaar door de gemeenteraad vastgestelde bestemming past. De raadscommissie Infrastructuur en Ruimte heeft besloten tijdens de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen om een besluit over het afgeven van de verklaring uit te stellen.

De hoeveelheid bebouwing die moet worden gelegaliseerd is niet groot, wanneer wordt gekeken naar het totale terrein. Om dit te legaliseren moet een goede ruimtelijke onderbouwing worden gegeven. Daar wringt hem de schoen voor de raadsleden. De onderbouwing moet plaats vinden op de aanwezige informatie. Deze komt in dit geval uit een door Tomassen zelf aangeleverd rapport. Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de raadsleden.

De raadsleden vinden dat zij de wettelijke plicht heeft een oordeel te vormen op basis van onafhankelijke informatie en niet op basis van informatie die door zowel de aanvrager is aangeleverd als beoordeeld. Gezien de complexiteit van het dossier is besloten een extern adviseur in te huren. De raad wil wel dat er zo spoedig mogelijk een besluit wordt genomen. Maar alleen op basis van onafhankelijk advies en passend binnen de wettelijke plicht van de raadsleden.