Uwoon geeft uitleg over plannen Postlaantje

ERMELO Woningcorporatie Uwoon hield woensdag een inloopbijeenkomst over de aangepaste nieuwbouwplannen aan het Postlaantje en de Kerklaan in Ermelo. Omwonenden hadden zorgen geuit over de massieve uitstraling van het oorspronkelijke plan. De bijeenkomst werd voglens de corporatie goed bezocht door bewoners uit alle omliggende straten. ,,De meesten zagen verbetering in de gedeeltelijke verlaging van bouwhoogtes, het verder naar achter plaatsen van bebouwing en verspringingen in de gevels voor een minder massief beeld.´´

Het gebied tussen de Kerklaan en het Postlaantje, in het centrum van Ermelo, maakt op dit moment een verwaarloosde indruk. De gemeente gaat er van uit dat er de komende jaren extra woningen nodig zijn in Ermelo en heeft daarvoor onder meer dit gebied op het oog. Met het plan van Uwoon komen er 35 extra koopappartementen en 31 sociale-huurappartementen in Ermelo, en 360 vierkante meter aan commerciële ruimte.

Uwoon is al enkele jaren in overleg over een goede invulling van het terrein. De ideeën voor de nieuwbouw zijn aangepast op basis van verschillende gesprekken met omwonenden en gemeente.

De belangrijkste aanpassingen zijn dat de bebouwing het hoogst wordt op de plek waar nu het 'Jaarsma-gebouw' staat. In totaal komen daar vier bouwlagen; één bouwlaag extra ten opzichte van het huidige pand, maar wel passend binnen het huidige bestemmingsplan. De bouwhoogte loopt daarna gefaseerd af naar drie en twee bouwlagen aan het eind van het Postlaantje.

Door het naar achter plaatsen van de gevels in het Postlaantje blijft er volgens Uwoon meer ruimte voor bestaand groen en ontstaat meer afstand tot de bestaande bebouwing. Verder wordt door verspringingen in de gevels meer tegemoet gekomen aan het dorpse karakter. Bij elkaar zorgen deze aanpassingen er ook voor dat de bebouwing minder massief aandoet.

Aan de Kerklaan wordt de bebouwing ook verder naar achter geplaatst en komen er parkeerplaatsen aan de straatkant. Ook de bouwhoogtes aan de Kerklaan zijn meer aangepast op de huidige bebouwing (waaronder de kerk).

,,De meeste aanwezigen spraken hun tevredenheid uit over de aanpassingen in het plan. Met name met de vier huishoudens aan het Postlaantje lijkt helaas verschil van mening over de nieuwbouw te blijven bestaan´, aldus de corporatie in een persbericht.

Uwoon vindt het jammer dat de presentatie aan de commissie Ruimte en Infrastructuur is opgeschoven van februari naar maart, maar hoopt snel duidelijkheid te krijgen over de doorgang van het plan. Vestigingsmanager Iris Uittien: ,,We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk alle eisen en wensen in te passen en hopen dit jaar aan de slag te kunnen om te zorgen voor extra woonruimte en een verfraaiing van het centrum van Ermelo."

foto Artist impressions van straatbeeld Postlaantje en straatbeeld Kerklaan.