• Archief BDU Media

Uwoon houdt vast aan plan bebouwing braakliggend terrein

ERMELO Woningcorporatie Uwoon houdt vast aan het realiseren van het eigen plan voor bebouwing van het braakliggende terrein Kerklaan/Postlaantje in Ermelo. Dat maakte directeur Moniek van Balen duidelijk tijdens de hoorzitting die maandagavond werd gehouden in het Ermelose gemeentehuis. Hierbij werd vooral ook kritiek geleverd over de wijze waarop door Uwoon is gecommuniceerd over het plan.

Wijnand Kooijmans

Het is voor het eerst dat de raad een hoorzitting hield. Door architect Stefan Ritzen uit Maastricht is, mede op verzoek van omwonenden, een alternatief plan ingediend. Volgens hem stedenbouwkundig beter dan het plan van Uwoon, onder meer omdat meer openheid van het gebied is gecreëerd. Ritzen heeft ook kritiek op het gegeven dat het plan van Uwoon zoals dat is gepresenteerd al ter inzage is gelegd. De mogelijkheid hierover zienswijzen (bezwaren) in te dienen eindigt donderdag. Voor Van Balen speelt mee dat het plan van Ritzen is gewijzigd. Volgens haar leidt uitvoering van dat plan tot weken, zo niet maanden vertraging. ,,Wij gaan dan een onzekere periode in met alle risico's van dien. Wij staan achter ons plan." Door alle aanpassingen heeft Uwoon inmiddels zes miljoen euro aan verlies moeten incasseren. Van Balen kreeg steun van voorzitter Tijmen Kroon van huurderscommissie Groene Draad. ,,Er komen 31 huurwoningen en dat is een zegen voor veel woningzoekenden. De 31 koopwoningen zijn noodzakelijk voor de doorstroming. De wachttijd voor mensen die in aanmerking willen komen voor een huurwoning is schrijnend. Uitstel is schadelijk. Er moet zo snel mogelijk worden gebouwd." Volgens Dick Zandvoort van Uwoon is eerst overlegd met de gemeente, maar daarna ook met omwonenden. De wens van omwonenden nog tien woningen minder te bouwen is voor Uwoon niet acceptabel. Van Balen wil tevens werken aan herstel van vertrouwen tussen Uwoon en omwonenden en omwonenden onderling.

Bij omwonenden bestaat verschil van inzicht over de beide plannen. Een deel van hen is voorstander van het plan van Uwoon, een ander deel keert zich daartegen en kiest nadrukkelijk voor het plan van Ritzen. Uwoon wordt verweten dat gesprekken vooral op initiatief van omwonenden moesten komen. Adriaan Versluis vindt dat Uwoon niet de open discussie heeft gezocht.

Architect Ritzen heeft zijn plan nog niet volledig uitgewerkt. Maar volgens hem komt de verhouding tussen het aantal huur- en koopwoningen overeen met het plan van Uwoon. ,,Ook financieel kan mijn plan zich meten met het idee van Uwoon, het brengt waarschijnlijk zelfs meer op."

Ritzen wil eventuele parkeerproblemen oplossen door voor de koopwoningen ondergronds parkeren op te nemen in zijn plan. Volgens Uwoon wordt al voldaan aan de parkeerbehoefte en wil de woningcorporatie ook parkeerruimte bij het eigen kantoor beschikbaar stellen voor parkeren.

In het plan van Uwoon is 360 vierkante meter aan commerciële ruimte opgenomen. Maar dat behoeven niet beslist winkels te zijn zo werd aangegeven op een vraag van Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo). Het gaat ook een ruimte worden voor buurtzorg omdat bekend is dat bij daaraan behoefte bestaat. In het plan Ritzen is geen commerciële ruimte opgenomen al beseft Ritzen dat wonen op dat punt van het plan moeilijk is in te vullen.