• Henk Merjenburgh

Van der Valkhotel mag toch bos kopen

HARDERWIJK De Harderwijkse gemeenteraad heeft - met uitzondering van de PvdA-fractie - donderdagavond ingestemd met de verkoop van het stuk bos dat grenst aan het Van der Valk Hotel Harderwijk. Wel heeft de raad met een amendement aan de bosverkoop extra voorwaarden verbonden.

Harry Schipper

Zo kan de aankoop van het ruim 25 duizend vierkante meter stuk bos pas doorgaan als het hotel de juiste vergunningen in handen weet te krijgen én als iedereen tevreden is over de manier waarop en de mate waarin het verlies aan natuur door het hotel wordt gecompenseerd.

VVD-raadslid Peter de Groot diende het amendement in namens VVD, CDA, ChristenUnie, Stadspartij Harderwijk Anders, D66 en Gemeentebelang. Deze fracties vinden het enerzijds belangrijk dat het Van der Valk Hotel Harderwijk kan uitbreiden, omdat dit bijdraagt aan de versterking van de verblijfsrecreatie en werkgelegenheid. Toch maken veel raadsleden zich tegelijkertijd zorgen dat het hotel niet met een goed doortimmerd plan op tafel komt hoe ze denkt het stuk bos dat verdwijnt, op een andere plek terugkomt. Het bosperceel ligt in streng beschermd Natura 2000-gebied en vormt een leefgebied van zeldzame en zelfs bedreigde diersoorten, waaronder de zwarte specht.

De raadsfracties vinden dat de gemeente Harderwijk tot aan de verkoop 'een uitstekende beheerder is van de bosgrond' en wil dat Van der Valk niet alvast eigenaar wordt, terwijl nu nog niet definitief vaststaat of de uitbreidingsplannen mogen doorgaan.

De Harderwijkse politici geven met het veranderen van het oorspronkelijke raadsbesluit de hoteldirectie wel de garantie dat de verkoop doorgaat, zodra aan alle voorwaarden is voldaan. Alleen de PvdA-fractie stemde tegen. Raadslid Laurens de Kleine vond juist dat het de raad de regie over de bosverkoop zo kwijtraakt en wel erg makkelijk was met toezeggingen 'over zo'n belangrijk stuk natuur'. Het stak hem ook, dat straks een groot deel van die natuur, die nu nog openbaar en publiekelijk toegankelijk is, dat straks na de verkoop niet meer is.

Het Van der Valk Hotel wil op het aangrenzende bosperceel haar hotel uitbreiden met onder andere 77 kamers, een fitnessruimte en een zwembad om zo de concurrentie met andere hotels beter aan te kunnen.