• Henk Merjenburg
  • Henk Merjenburgh
  • Henk Merjenburgh

Veel belangstelling nieuwjaarsduik Harderwijk

HARDERWIJK De nieuwjaarsduik werd zaterdag 2 januari voor de twaalfde keer gehouden, dit jaar op het het strandeiland. Er waren veel toeschouwers die de circa tweehonderd deelnemers aanmoedigden.