• Wijnand Kooijmans

Veilige fietsroute door Speuld

SPEULD De Garderenseweg in Speuld wordt voorzien van fietsstroken. Binnen de bebouwde kom gaat een maximum snelheid gelden van dertig kilometer per uur, buiten de bebouwde kom wordt dit zestig kilometer.

Wijnand Kooijmans

In het plan wordt de bebouwde kom wel enigszins opgeschoven om een perceel waar woningbouw plaats gaat vinden ook binnen de grens van dertig kilometer te brengen. De totale kosten van het plan bedragen 700.000 euro. De tijdelijke verkeersdrempel in het centrum van Speuld verdwijnt, zo verwacht wethouder Wouter Vogelsang. Deze wordt door weggebruikers als slecht voor de auto en de rug van inzittenden gezien.

FIETSROUTE De weg wordt gezien als een belangrijke fietsroute. Onder meer maken veel scholieren hier gebruik van. Door het ontbreken van een veilige fietsvoorziening wordt de weg als gevaarlijk beoordeeld. Tijdens overleg met de inwoners is in eerste instantie gesproken over vrij liggende fietspaden. Al snel bleek dat dit niet haalbaar was. Er moeten hiervoor te veel bomen sneuvelen en daarnaast is de aankoop van veel gronden noodzakelijk.

De vrees was dat Speuld bij een keuze voor vrij liggende fietspaden een verdrietige grijze indruk zou maken. En daarmee een aantasting van de leefomgeving. Door een gebrek aan ambtelijk capaciteit heeft de keuze voor een ander ontwerp wel tot vertraging geleid.

GESPREKKEN Dat heeft geleid tot verdere gesprekken met de bewoners en heeft geleid tot een voorstel fietsstroken aan te leggen. Wel zijn de kosten inmiddels flink opgelopen. In het verleden is, zo zegt Vogelsang, alleen een schatting gemaakt van de kosten. Bovendien speelt mee dat de economie is aangetrokken en daarmee de prijzen flink zijn gestegen. Ook is het ontwerp uiteindelijk anders dan oorspronkelijk gedacht.

De aanleg van de fietsstroken gaat, zo verwacht Vogelsang, in 2020 van start en moet ook in dat jaar worden afgerond. Gekozen is voor uitvoering in asfalt, de zogenoemde Street print. Wel wordt gestreefd het geheel een 'klinkerlook' mee te geven. Uitvoering in klinkers wordt echter een te kostbare zaak, zo zegt de wethouder die onder meer verantwoordelijk is voor de financiën.

GELUID De gekozen vorm zorgt ook voor minder geluid dan bij het toepassen van klinkers. Met de lagere snelheid binnen de bebouwde kom wordt bereikt dat de veiligheid wordt vergroot maar ook een betere leefomgeving tot stand komt. In het plan is ook rekening gehouden met het mogelijk ontstaan van sluipverkeer over de Buurtweg. Door op kruisingen plateaus aan te leggen wordt het gebruik van deze route ontmoedigd.

Door de knooppuntenroute voor fietsers en voetgangers die nu nog een deel van de Buurtweg volgen te verleggen wordt extra veiligheid gecreëerd. Deze gaat nu over Hessenmeer lopen zodat alleen de Buurtweg wordt overgestoken op de kruising met het Speulderveld.

RAAD Het woord is nu aan de raad die de door het college van burgemeester en wethouders gevraagde kredieten beschikbaar moet stellen. Wel wordt nog een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Gelderland.