• Goudgraver

'Veiligheid staat voorop'

HARDERWIJK Boskalis heeft sinds deze week bij de nieuwe brug over de Vissershaven een verkeersregelaar ingezet. Die moet Dolfinariumbezoekers beter gescheiden houden van de zware zandwagens die in drie maanden tijd alle grond uit de toekomstige Stadshaven overbrengen naar het parkeer-overloopterrein aan de andere zijde van de N302. Boskalis wil zo de veiligheid vergroten.

Maandag bleek al hoe nodig dat is: de meeste zeedierenparkbezoekers komen vanaf de grote parkeerterreinen via de brug om daarna via dezelfde route als de zandwagens naar de ingang van het Dolfinarium te lopen. Chauffeurs mopperden op de wandelaars die de vaart er flink uit haalden. Ze werden daarom teruggestuurd om via de brug bij de Vischpoort te lopen. Op hun beurt mopperden de Dolfinariumbezoekers op 'de gemeente' die ze verantwoordelijk hielden voor de tekortschietende bewegwijzering naar hun eindbestemming.

AFSLUITEN Om de veiligheid te vergroten overwegen gemeente en Boskalis de nieuwe brug over de Vissershaven overdag voor fietsers en voetgangers (tot vier uur 's middags wanneer de zandtransporten stoppen) af te sluiten. De enorme zandwagens, die met een frequentie van zo'n twintig keer per uur de brug passeren, kunnen daardoor ongehinderd doorrijden. De afsluiting duurt zolang de grondtransporten plaatsvinden. Tijdens de afsluiting moet iedereen - óók de nieuwe bewoners in het Waterfront - omfietsen of omlopen over het verderop gelegen houten ophaalbruggetje bij de visafslag.

GEMOPPER Het gemopper is gevolg van wat aanloopproblemen die projectleider Kees de Boer van Boskalis vorige week tijdens een informatiebijeenkomst op het stadhuis al verwachtte. Meer dan honderd binnenstadbewoners hoorden van hem en Waterfront-directeur Frank Brouwer wat hen de komende maanden staat te wachten. De bewoners, vooral diegenen die op de Boulevard hun auto parkeren, werden de afgelopen weken al meer dan eens verrast doordat rijrichtingen plots veranderden. Zelfs toegangswegen verdwenen plotsklaps, op verderop weer op te duiken.

Nu de vakanties voorbij zijn en het Dolfinarium minder bezoekers trekt, komen de werkzaamheden in het boulevardgebied pas echt op stoom. De Boer hoopt dat - 'als alles meezit' - er in de Stadshaven al in december voldoende diep water staat. Dat betekent dat in drie maanden tijd 90.000 kuub zand weg moet. Het natte deel wordt nabij de Dolfinariumingang tijdelijk opgeslagen totdat het droog genoeg is. De zandauto's moeten meer dan 5400 keer heen en weer rijden om alle grond af te voeren.

OMGEKEERD Tegelijkertijd wordt een begin gemaakt met de definitieve boulevardbestrating. Eerst is het deel tussen hotel Monopole en de Vischpoort. Alleen leveranciers, hulpdiensten en fiets- en voetgangers kunnen er nog langs.

Sinds deze week mogen alleen vergunninghouders en houders van een gehandicaptenparkeerkaart nog via de Havendam naar de boulevard. De Boer verwacht dat het werk eind dit jaar al klaar is. Voor afwerking van de waterkanten en taluds en het plaatsen van de aanlegsteigers heeft Boskalis dan nog tot de volgende bouwvak de tijd.

De gemeente heeft nu ook definitief de rijrichting in de Vijhestraat omgekeerd. Verkeer vanaf de Smeepoortstraat kan verder via de Kerkstraat, Bruggestraat en terug via óf de Vijhestraat, óf via de Rabbistraat en de Hoogstraat. Lange vrachtwagens mogen, omdat ze de Vijhestraat niet kunnen indraaien, tussen zes en elf uur 's morgens - bij hoge uitzondering - via de Stille Wei de stad weer uit. De verzinkbare palen en piramides blijven - tot alles klaar - is omlaag.