• Wijnand Kooijmans

Verbouw gemeentehuis baart kopzorgen

ERMELO Parkeerproblemen rond het gemeentehuis in Ermelo moeten zijn opgelost voor een besluit wordt genomen over de verbouwing van het raadhuis. Daarover was een meerderheid het van de Ermelose gemeenteraad eens tijdens de behandeling van het voorstel 4,5 miljoen euro uit te trekken voor de verbouwing van het gemeentehuis.

Wijnand Kooijmans

Reden genoeg voor burgemeester André Baars om het voorstel in te trekken. In de raadscommissie 'bestuur en middelen' van 12 januari gaat hij de leden informeren over de consequenties van het uitstel. Daarbij mag, zo geeft hij aan, niet worden verwacht dat er direct al een oplossing voor eventueel te verwachten parkeerproblemen op tafel ligt. René Arts (Progressief Ermelo) en Folkje Spoelstra (ChristenUnie) legden zich neer bij het uitstel. Vooral Arts was hierin echter wel teleurgesteld. Hij had verwacht dat spijkers met koppen konden worden geslagen.

Door onder meer de Plus, maar ook andere ondernemers, was in brieven aan de raad aangegeven dat grote parkeerproblemen worden verwacht. In totaal gaat het om de huisvesting van meer dan zestig extra ambtenaren. Op de Markt is, zo geven de ondernemers aan, hiervoor te weinig ruimte. De parkeerdruk is daar al vaak groot. Meerdere raadsfracties zien voor het oplossen van het parkeren mogelijkheden op de parkeerplaats bij het Kerkelijk Centrum. René Arts: ,,Dat is prima te doen, ik heb de proef op de som genomen met een hond van zeven jaar en artrose in de poot." Deze parkeerplaats is vaak maar matig bezet, zo zijn de raadsleden tot de conclusie gekomen.

Belangrijk vinden de raadsleden dat alle ontwikkelingen die op een stapel liggen, worden meegenomen. Waarbij ook het toekomstige Huis van Bestuur en Cultuur werd genoemd alsmede woningbouw aan het Postlaantje. Maar ook de bouw van extra winkels in de omgeving van de Markt. Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) noemde zelfs eventueel de noodzaak te onderzoeken of een ondergrondse parkeergarage nodig is onder de vernieuwde Dialoog.

Karel de Greef (CDA) en Van de Knaap zien ook mogelijkheden in het tijdelijk elders huisvesten van ambtenaren om zo tijd te hebben om tot een volledige afweging te komen van alle te verwachten ontwikkelingen. Arts en Spoelstra willen geen nieuwe elementen, zoals deze tijdelijke huisvesting, in de discussie ingebracht zien. ,,Maar ik laat mij niet dwingen dit niet te

bekijken", aldus Van der Knaap.

De gemeente heeft haast met de verbouwing van het gemeentehuis omdat het op termijn ambtenaren moet huisvesten die werkzaam zijn bij de Sociale Dienst Veluwerand en Meerinzicht. De huur van het huidige pand van Veluwerand is per 1 juli 2017 opgezegd. Gelijktijdig wordt het Nieuwe Werken ingevoerd (zeven arbeidsplekken per tien ambtenaren) en wordt het gebouw duurzamer gemaakt. De kosten van de verbouwing worden gedekt uit besparingen welke dit met zich meebrengt. Baars: ,,We hebben wel met Harderwijk en Zeewolde afspraken gemaakt over de verdeling van ambtenaren." Waarmee hij inging op de suggestie de ambtenaren in Harderwijk onder te brengen omdat daar ruimte is in het stadhuis.