• Foto: Melissa Hofland

Vergunning plan Kerklaantje-Postlaantje blijft in stand

ERMELO De realisering van het plan Kerklaantje-Postlaantje in Ermelo is een flinke stap dichterbij gekomen. De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft een verzoek tot een voorlopige voorziening afgewezen. Dit was aangevraagd omdat de parkeerbehoefte niet juist zou zijn berekend door de gemeente Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Een definitieve uitspraak wordt gedaan in de bodemprocedure die nog loopt. De voorzieningenrechter ziet geen reden waarom de goedkeuring van het benodigde bestemmingsplan niet in tact kan blijven. Het plan is 8 juni 2017 vastgesteld en voorziet in de bouw van in totaal 62 appartementen en 363 vierkante meter aan commerciële ruimte. In april 2018 werd het plan door de Raad van State gedeeltelijk vernietigd. Het ging om de bouw van de woningen op het terrein van de voormalige basisschool de Wegwijzer.

AANLEIDING Aanleiding was dat een nestlocatie voor de huismus door de gemeenteraad niet zou zijn meegenomen. In de praktijk ging het vooral om een misverstand dat snel door de gemeenten kon worden gerepareerd. Dat maakte dat in november 2018 de vergunning is verleend voor de bouw van 22 woningen.

Dat maakte dat een opnieuw bezwaar werd ingediend bij de Raad van State. De indiener vreest dat als gevolg van de bouw van appartementen een groot parkeerprobleem ontstaat dat niet achteraf kan worden opgelost. Zijn betoog is tevens dat de gemeente de parkeerbehoefte niet juist heeft berekend.

BEZOEKERS Door de bezwaarde wordt onder meer aangevoerd dat de gemeente geen rekening heeft gehouden met parkeren vanuit de omgeving en bezoekers van woningen. Ook wijst hij op de al bestaande parkeerdruk in de betreffende omgeving.

De voorzieningenrechter van de Raad van State oordeelt dat de bezwaarde zijn betoog ook al naar voren heeft kunnen brengen in een eerder stadium. Conclusie van het hoogste Nederlandse rechtscollege was toen dat de gemeenteraad terecht het standpunt heeft ingenomen dat de realisering van de woningbouw niet leidt tot ernstige parkeerproblemen vanwege het ontbreken van onvoldoende parkeercapaciteit.

OORDEEL Ook in een later stadium heeft de bezwaarde, zo vindt de voorzieningenrechter, de cijfers van de gemeente niet met concrete gegevens bestreden. Dat maakt dat de rechter niet het uitgesloten vindt dat in de bodemprocedure geen inhoudelijk oordeel meer wordt gegeven over de door bezwaarde aangevoerde gronden.

De voorzieningenrechter is bovendien van oordeel dat alleen rekening behoeft te worden gehouden met de parkeerdruk die ontstaat door de bouw van 22 appartementen. Daarmee geldt niet de eis dat parkeren voor bijvoorbeeld bezoekers en andere gebruikers door de gemeenteraad ter plekke moet worden opgelost.

UITSPRAAK De uitspraak maakt dat in principe met de bouw van de gewenste 22 appartementen kan worden begonnen door Uwoon. Het totale plan voor het gebied heeft vanaf het eerste begin zwaar onder vuur gelegen bij omwonenden. Vooral een gebrek aan communicatie vanaf de zijde van Uwoon wordt hierbij als één van de belangrijkste oorzaken gezien.