• Harry Schipper

Verjongingskuur voor bossen Harderwijk

HARDERWIJK De gemeentelijke Harderwijker bossen krijgen de komende elf jaar met veel nieuwe aanplant een verjongingskuur. Dat is nodig om de bossen ook naar de toekomst toe gezond te houden.

Harry Schipper

 

Dat staat in het nieuwe beheerplan bossen 2016-2028.Aan de basis van dit plan ligt een uitvoerige inventarisatie, die vorig jaar is uitgevoerd door het Wageningse bureau Borgman Beheer Advies. De gemeente wil met het beheerplan bereiken dat Harderwijk een mooi natuurgebied behoudt, 'waar zowel bezoekers van het bos als natuur hun plek vinden in harmonie en waarbij we op een verantwoorde manier hout oogsten en zo bijdragen aan een duurzame samenleving'.

 

HOUTPRODUCTIE Natuur, recreatie en houtproductie blijven het uitgangspunt van het beheerplan, dat voortborduurt op het vorige plan. Wat verandert is dat de gemeente niet langer elk van deze drie functies op elk bosdeel even zwaar wil inzetten. In plaats daarvan zijn de bossen op Harderwijks grondgebied nu in zones ingedeeld: in de zone Strokelbos krijgt recreatie een accent. In het deel in een wijde cirkel om Sonnevanck heen - en deels ook in het Strokelbos staat de houtproductie centraal. In het bosgebied rondom het Beekhuizerzand en het stuifzand zelf krijgt de natuur de overhand.

 

De beheerkosten worden begroot op jaarlijks ruim een kwart miljoen euro, oplopend tot 278 duizend euro in 2022. Daar staat opbrengst uit houtproductie tegenover, de komende jaren op jaarbasis zo'n 140 duizend euro. Eerder werd uitgegaan van 60 duizend euro. Voor een structureel beheer zou er jaarlijks negentigduizend euro bij moeten, zo schat Borgman. En dan zijn de investeringen voor de verjonging nog niet meegerekend. Daarom vraag het college de raad om voortaan jaarlijks 21 duizend euro meer te mogen uitgeven, om jonge boompjes te kopen, aan te planten en ze te verzorgen.

 

De kans is groot dat de raad daarmee instemt, want om ervoor te zorgen dat we over twintig jaar nog steeds voldoende bomen hebben moet nu met het aanplanten van bomen worden begonnen.

 

GASTVRIJE BESTEMMING Voor de bossen op de Veluwe, en dus ook de Harderwijkse bossen, ontbrak volgens de opstellers van het beheerplan een duidelijke visie op bos en natuur. Ook de provincie vindt dat het duidelijker moet. Daarom komt er een gebiedsvisie met als titel 'Veluwe Agenda 1.0'. Alle factoren die van invloed zijn op natuurbeleving, uiteenlopend van natuurontwikkeling en recreatie tot factoren die de natuur juist verstoren, zoals bebouwing en evenementen, komen hierin aan bod.

 

Harderwijk wil samen met Natuurmonumenten met zijn natuur in de Mheenlanden, Groene Zoom, Randmeren en haar eigen bossen aanhaken bij deze Veluwe Agenda 1.0, die door de provincie wordt opgesteld. Achterliggende gedachte is natuurlijk ook om de Veluwe als 'meest gastvrije bestemming van Nederland' te positioneren, dus om recreanten en toeristen uit zowel binnen- als buitenland te verleiden om hier hun vakantie door te brengen.