• Regio Noord-Veluwe

Klachtenafhandeling ViaVé scoort slecht

ERMELO Klanten zijn tevreden over de dienstverlening van ViaVé maar vinden dat de afhandeling van klachten te wensen overlaat. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek.

Wijnand Kooijmans

Door ViaVé wordt het vervoer verzorgd via de Wet maatschappelijke ondersteuning en het jeugd- en leerlingenvervoer. Dit voor de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Aan het onderzoek is door 640 gebruikers deelgenomen. De algemene dienstverlening scoort bij het Wmo- en jeugdvervoer een rapportcijfer van 7,8 en bij het leerlingenvervoer een 7,7. Deze cijfers komen overeen met de resultaten welke in 2018 zijn behaald.

Alle onderdelen van de dienstverlening, zoals de regiecentrale, het voertuig en de chauffeur worden beoordeeld met rapportcijfers tussen de 7,3 en 8,3. Alleen de app en de afhandeling van klachten scoren lager. De behandeling van klachten voor het Wmo-vervoer scoort een 5,9, voor het leerlingenvervoer ligt dit met een rapportcijfer van 5,3 nog lager. Overigens is er, ondanks de lage waardering, wel een verbetering op gang gebracht ten opzichte van 2018.

In overleg met de zes gemeenten en uitvoerende partijen wordt bepaald op welke manier vervolg wordt gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek. Voorzitter van de stuurgroep basismobiliteit Noord-Veluwe is de Elburgse wethouder Henk Wessel. ,,We gaan uiteraard met de betrokken partijen bekijken hoe we de klachtenafhandeling kunnen verbeteren. In lijn met onze reizigers ben ik erg blij met de algehele prestaties van ViaVé,"